10 tips om de bouw te verduurzamen

Door de stikstofcrisis in 2019 kwamen diverse bouwprojecten stil te liggen. Twee experts hebben 10 tips opgesteld om de stikstofuitstoot van een project te beperken en daarmee de continuïteit van de bouw te waarborgen.

1. Gebruik lichtgewicht materialen

Als eerste geeft men aan dat het werken met beton, steen en andere zware materialen beperkt moet worden. Gebruik dus lichte en ecologische materialen.

Als men lichtgewicht bouwt betekent dit ook dat er minder vervoer voor nodig is, wat uiteindelijk leidt tot minder uitlaatgassen. Dit is nou juist de grootste bron van stikstofuitstoot in de bouw. Gebruik bijvoorbeeld prefab delen die bestaan uit hout en vervoer ze met 1 vrachtwagen. Op de bouw kunnen ze door 1 kraan in plaats worden gebracht.

2. Verminder het aantal transportbewegingen

Deze tip rust ook op het verminderen van uitlaatgassen. Het transport van materialen beperken door ze bijvoorbeeld te combineren. Bestel een grotere voorraad materialen in één keer zodat het aantal tripjes verminderd wordt. Dit is niet altijd mogelijk maar wel sterk te beïnvloeden.

3. Ga carpoolen

Menselijk vervoer is ook sterk aan te pakken. Carpoolen kan een oplossing zijn. Men dient wel in acht te nemen dat vertraging in de bouw vermeden dient te worden. Dus ga hier flexibel mee om.

4. Elektrisch bouwen

Bouwmachines stoten ook veel stikstof uit. Maak bijvoorbeeld gebruik van elektrische middelen zoals kranen en graafmachines. Dit zorgt wel voor een uitdaging want de machines moeten continue voorzien worden van stroom maar het is niet onmogelijk.

5. Energieneutraal gebouw

Het uiteindelijke bouwwerk dient ook zo weinig mogelijk stikstof uit te stoten. De uitstoot van het eindproduct wordt namelijk ook meegenomen in de vergunningaanvraag. Pas bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepalen en gasloze gebouwen toe.

6. Reken met de oude situatie in het achterhoofd

Deze tip rust wederom op de zogeheten gebruikersfase, net als tip 5. Gebouwen die voorheen veel uitstoten kunnen na de verbouwing minder uitstoten en dit mag meegenomen worden in de vergunningsaanvraag.

7. Neem hogere kosten mee in de berekening

Lichtgewicht en elektrisch bouwen kost ongeveer 8% meer dan de traditionele bouw, maar de vermindering van uitstoot zorgt wel voor een future-proof bedrijf. Zie het dus als een investering, door het vergaren van ervaring en kennis op het gebied van het nieuwe bouwen.

8. Neem de tijd

Haast je niet in het plannen en realiseren van projecten.

9. Verander gewoontes

Pas de denkwijze en manier van ontwerpen aan. Tevens zorgen het ad hoc bestellen van kleine leveringen of aanpassingen in de planning voor meer uitstoot, limiteer dit.

10. Maak duurzaam een drijfveer

Specialiseer je op een duurzaam gebied van bouwen. Als eenieder dit doet verdwijnt de concurrentie ten opzichte van conventionele (goedkopere) bouw uiteindelijk en concurreert iedereen met elkaar op het gebied van duurzaam in de toekomst.

 

Meer weten om de uitstoot van je eigen bouwbedrijf te verminderen, klik hier:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/circulair-bouwen