Aanvragen van verspoepelde bijstand ZZP komen op gang, moment van betaling verschilt per gemeente

steunregelingen zzp, bijstand zzp, bbz zzp

24-mrt-2020 – De eerste loketten voor het aanvragen van een bbz-uitkering tegen versoepelde voorwaarden voor ZZP’ers – een van de steunmaatregelen van het kabinet waar ZZP’ers gebruik van kunnen maken – zijn geopend. Enkele grote gemeenten hebben de loketten eind vorige week en gisteren al geopend, kleinere gemeenten volgen naar verwachting deze week. Uit een rondgang die de NOS heeft gedaan, blijkt dat er al 10.000 aanvragen zijn gedaan, waarvan de meeste in Amsterdam (8.500). De aanvragen zijn vooral van ZZP’ers die in acute nood zitten, bijvoorbeeld doordat facturen niet meer worden betaald en al het werk wegvalt, aldus de gemeente Dordrecht.

Voorschotten

Ondanks dat de steunregeling niet volledig gereed is – dit zal nog enkele weken duren – kunnen ZZP’ers dus wel al een aanvraag indienen. Wanneer aan de eisen wordt voldaan, kan de gemeente besluiten tot het toekennen van een voorschot, die dan later weer door het Rijk aan de gemeente wordt terugbetaald. “Deze week wordt duidelijk hoe we de ondersteuning van zelfstandige ondernemers landelijk gaan organiseren”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken. “Wij zijn daar intensief over in gesprek met gemeenten. Alles is erop gericht dat gemeenten zo snel mogelijk aan de slag kunnen”.

Deze week eerste betalingen, maar zeker niet in alle gemeenten

Het verschilt per gemeente of deze week al wordt begonnen met het overmaken van voorschotten aan ZZP’ers. De gemeente Dordrecht geeft aan dinsdag of woensdag de eerste overmakingen te doen. Gemeente Utrecht (700 aanvragen) begint daar naar eigen zeggen woensdag mee. Gemeente Zevenaar heeft 160 aanmeldingen gekregen, en  spreekt de verwachting uit aanstaande vrijdag tot het uitkeren van de voorschotten over te kunnen gaan.

Niet alle gemeenten beginnen gelijk met uitbetalen. Zo geeft Gemeente Amsterdam aan dat het uitbetalen van de uitkeringen binnen een aantal weken na de aanvraag zal plaatsvinden en onderzoekt momenteel of er al sneller voorschotten betaald kunnen worden.

En ook gemeente Amersfoort is nog niet begonnen met het beoordelen van aanvragen, inmiddels zijn dit er ongeveer 1.500. De gemeente beoordeelt de aanvragen binnen vier weken en indien ZZP’ers in acute nood verkeren, kunnen ze een aanvraag voor een voorschot doen. Over het al dan niet toekennen daarvan wordt op individueel niveau besloten door de gemeente.

Loketten niet overal geopend, ook niet in alle grote gemeenten

Let op, nog niet overal zijn de loketten al geopend: hou de website van je eigen gemeente in de gaten. In Eindhoven is er bijvoorbeeld nog geen loket geopend, de gemeente laat later deze week weten wanneer dit wel het geval is en kan nog niet aangeven wanneer de eerste uitkeringen worden uitgekeerd.