AOV voor zelfstandigen in strijd met Europees recht

Onlangs hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een voorstel gedaan voor een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. Dit is echter op meerdere punten niet conform het Europees recht volgens het onderzoek dat de werkvereniging heeft laten uitvoeren. Mocht het kabinet dit voorstel overnemen dan zal dit dus voor een probleem zorgen.

EU dienstenrichtlijn en EU-Werkingsverdrag

Het voorstel, indien getoetst, voldoet niet aan de Europese dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag. Een verplichte AOV uitsluitend voor zelfstandigen is een belemmering van de vrijheid van vestiging en het recht om diensten vrij te verrichten. Daarnaast is het voorstel ook in strijd met de grondrechtelijke vrijheid van ondernemerschap. De conclusie van de werkgroep is daarom ook dat het kabinet dit voorstel beter kan laten lopen, om lange juridische procedures te voorkomen.

Meerderheid ZZP’ers ziet AOV niet zitten

De werkvereniging heeft een enquête gehouden onder ZZP’ers en daar kwam uit dat bijna 80 procent zo’n AOV niet ziet zitten. De belangenorganisatie geeft tevens aan dat dit voorstel niet in overleg is gegaan met de betreffende groepen, men had graag een sociale dialoog aangegaan om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen.