Alles over de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Vanaf 1 januari 2022 zal naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging in werking treden. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee voor de bouwsector. Allereerst is de wettelijke definitie van aanneming van werk aangepast. Daarnaast wordt de waarschuwingsplicht en de verplichting van het opleverdossier aangescherpt. Tevens zal de aannemer ook na oplevering aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en dient de aannemer de klant schriftelijk te informeren of men beschermd is tegen het risico van faillissement. […]

Lees verder

Bouw mogelijk gemaakt door veevoerwet

Door het einde van het PAS-systeem in Mei 2019 is de bouw hard getroffen. Dit terwijl de sector voor slechts een klein gedeelte van de totale stikstofuitstoot zorgt. Met de komst van een nieuwe veevoerwet wil Minister Schouten de bouw weer een impuls geven. De nieuwe wet houdt in dat er een maximum komt op het krachtvoer dat boeren in bezit mogen hebben. De uitstoot van het vee kan namelijk beïnvloed worden door het aanpassen van het dieet. De boeren zijn hierover niet tevreden maar desondanks wil de minister de wet doorvoeren en dit juridisch vastleggen door middel van een boete als veehouders het maximum overschrijden. Door deze wet kunnen weer bouwprojecten rondom natuurgebieden plaatsvinden en is er ruimte voor infrastructuurprojecten. […]

Lees verder

Reactie kabinet op rapport van Remkes

Het kabinet heeft onlangs gereageerd op het adviesrapport dat de commissie onder leiding van Johan Remkes heeft opgesteld. Het kabinet zal maatregelen gaan nemen om de bouw tegemoet te komen omtrent de stikstofuitstootaanpak. De sector is hard geraakt, waar men slechts een klein aandeel heeft in de landelijke stikstofuitstoot. Een streefdrempel van 26% zal zeer waarschijnlijk ingevoerd worden ondanks kritiek van de oppositie die eist dat er alsnog een drempel van 50% komt. […]

Lees verder