Pilotfase met Webmodule van start gegaan

Webmodule ZZP, WAB

Maandag 11 januari was het zover: de pilotfase met de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties is van start gegaan. De komende 6 maanden zal de webmodule worden getest en zal in overleg met diverse marktpartijen worden beoordeeld of de webmodule werkbaar is of dat er zaken bijgesteld dienen te worden. Of dit zal gebeuren en of de webmodule uberhaubt zal worden ingevoerd, is aan een nieuw kabinet. […]

Lees verder

AOV voor zelfstandigen in strijd met Europees recht

Onlangs hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een voorstel gedaan om de ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) voor zelfstandig ondernemers te verplichten. Dit is echter in strijd met het Europees recht op diverse gronden. Daarnaast ziet een duidelijke meerheid van de ZZP’ers dit voorstel niet zitten en is er niet met hen overlegd. […]

Lees verder

ZZP’er als erkend leerbedrijf voor MBO stages

Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, heeft in haar brief over de beroepspraktijkvorming in het MBO van afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij het lopen van stage bij ZZP’ers wil gaan stimuleren. MBO leerlingen zouden vaker stage kunnen lopen bij ZZP’ers maar dat komt momenteel weinig voor omdat er veel onduidelijkheid over bestaat. […]

Lees verder

DNB-president pleit voor afschaffing van de zelfstandigen aftrek

zelfstandigenaftrek

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, heeft de woede van ZZP’ers over zich afgeroepen door de ZZP’er weg te zetten als dagloners en de afschaffing van de Zelfstandigenaftrek te bepleiten. De DNB-president zegt in een interview met het FD dat de overheid de fiscale prikkels om als ZZP’er te starten, moet afschaffen omdat deze […]

Lees verder