Bouw mogelijk gemaakt door veevoerwet

Door het einde van het PAS-systeem in Mei 2019 is de bouw hard getroffen. Dit terwijl de sector voor slechts een klein gedeelte van de totale stikstofuitstoot zorgt. Met de komst van een nieuwe veevoerwet wil Minister Schouten de bouw weer een impuls geven. De nieuwe wet houdt in dat er een maximum komt op het krachtvoer dat boeren in bezit mogen hebben. De uitstoot van het vee kan namelijk beïnvloed worden door het aanpassen van het dieet. De boeren zijn hierover niet tevreden maar desondanks wil de minister de wet doorvoeren en dit juridisch vastleggen door middel van een boete als veehouders het maximum overschrijden. Door deze wet kunnen weer bouwprojecten rondom natuurgebieden plaatsvinden en is er ruimte voor infrastructuurprojecten. […]

Lees verder