Corona lijkt nauwelijks problemen te vormen voor ZZP’ers in de bouw

ZZP’ers in de bouw worden momenteel minder hard getroffen door de gevolgen van Corona dan tijdens de uitbraak van de pandemie. Uit resultaten blijkt dat minder dan tien procent van de ZZP’ers in de sector in het afgelopen half jaar opdrachten heeft verloren. De overgrote meerderheid heeft gewoon werk gehad in de afgelopen zes maanden. Daar komt nog bij dat meer dan 60 procent van de ZZP’ers in de bouw voor nog vier maanden of meer werk heeft uitstaan.

In het begin van de crisis minder werk

De huidige situatie vormt een groot contrast met het begin van dit jaar. In maart leek nog 70 procent hinder te ondervinden van de corona uitbraak in de vorm van minder werk. Als reactie daar op hebben belangenorganisaties in april een beroep gedaan op de overheid voor extra steunmaatregelen voor ZZP’ers.

Uit cijfers is gebleken dat slechts een kleine groep ZZP’ers in de bouw ook daadwerkelijk een beroep heft gedaan op deze steun, de TOZO-regeling. Waar ongeveer 30% van de zzp’ers in de bouw een beroep heeft gedaan op het eerste pakket steunmaatregelen is dit aantal met ongeveer 10% afgenomen naar slechts 20% voor het tweede pakket steunmaatregelen.

Het gaat dus goed in de bouw. Dit blijkt ook uit het aantal bedrijven dat ZZP’ers inhuurt. In het tweede kwartaal van dit jaar werd er door 50% van de inlenende bedrijven minder omzet uitbesteed aan zzp’ers dan dezelfde periode in het voorgaande jaar. In het derde kwartaal is daar een serieuze stijging te zien, en zit ruim 75% van alle inlenende bedrijven weer op dezelfde omzet aan uitbesteed werk aan zzp’ers als dezelfde periode in 2019.

Wel minder nieuwe ZZP’ers

Het CBS ziet wel een daling van het aantal registraties van klein- en midden bedrijven in het derde kwartaal ten opzichte van 2019. Echter deze daling is voornamelijk te zien in de infrasector en het sloop- en grondwerk.

PFAS en stikstof

Deze dalingen kunnen niet volledig worden geweten aan corona. Naast de huidige crisis heeft de infrasector ook sterk te maken met dalend werk als gevolg van de PFAS- en stikstofcrisis.