TOGS

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 is een regeling die bestemd is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen zijn door de coronacrisis. Binnen deze maatregel kunnen ondernemers eenmalig een bedrag van 4.000 euro ontvangen om hun vaste lasten mee te betalen.

De bouw valt buiten de sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS. Controleer hier of je in aanmerking komt voor deze regeling

Voorwaarden

  • Er is geen omzet als gevolg van de coronacrisis
  • Er is sprake van doorlopende vaste bedrijfslasten of reeds gedane investeringen
  • De hoofd- of nevenactiviteit voldoet aan de voorwaarden
  • Een aanvullende verklaring waaruit de minimale omvang van het bedrijf blijkt
  • Klik hier voor alle voorwaarden

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 een aanvraag indienen voor deze regeling.