Regiebouw
Recente bouw vacatures
inVertrouwelijk
Regio: Rotterdam-Rijnmond
inVertrouwelijk
Regio: Haarlem-Haarlemmermeer
inRegio Brabant en Limburg
Regio: Limburg,Zeeland,West-Brabant,Midden-Brabant,(Zuid)oost-Brabant
inVertrouwelijk
Regio: Noord-Holland,Haarlem-Haarlemmermeer

Van VAR naar DBA: veelgestelde vragen

Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Per sector wordt dan gewerkt met modelovereenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (zzp’er). Van 1 mei 2016 tot en met 1 mei 2017 geldt een implementatietermijn. Opdrachtgevers, zzp’ers en intermediairs hebben deze periode de tijd hun werkwijze aan te passen. Gedurende deze periode houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar zal het geen actieve handhavingsmaatregelen nemen.

Wat doet Regiebouw?

Bij Regiebouw zijn we uiteraard bekend met de nieuwe Wet DBA. Voor onze relaties en zzp'ers ontwikkelden wij een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Daarnaast beantwoorden wij graag uw vragen. Een aantal algemene vragen beantwoorden wij hieronder. Voor specifieke vragen van opdrachtgevers en vragen van zzp'ers vragen van zzp'ers kunt u terecht op ons forum. Daar neemt u kennis van de vragen van anderen of stelt u zelf een vraag aan onze specialisten.

Waarom kan de VAR niet gewoon blijven?

De VAR heeft jarenlang goed zijn taak gediend, maar is om een aantal redenen aan vervanging toe:

  • Hoeveelheid zzp’ers – Sinds de invoering van de VAR in 2001 heeft het aantal zzp’ers in Nederland een enorme vlucht genomen. Dit heeft gevolgen voor ‘de schatkist’, daar deze zzp’ers geen loonheffing en sociale premies opleveren. Met de vervanging van de VAR ontstaat ruimte om op termijn iets te doen aan de belastingvoordelen voor zzp’ers. Dit lijkt overigens de komende jaren nog niet te gebeuren.
  • Schijnzelfstandigheid – Met het huidige VAR-systeem is het te lijf gaan van schijnzelfstandigheid moeilijk. Schijnzelfstandigheid is de term die gebruikt wordt voor het fenomeen dat werknemers door een werkgever gedwongen zelfstandig worden, om vervolgens als zelfstandige hetzelfde werk uit te voeren als voorheen in loondienst gedaan werd. Dit thema is o.a. actueel binnen bijvoorbeeld de postbezorgingsbranche en de zorg.
  • Risico volledig bij zzp’er – Bij de huidige VAR-systematiek liggen de risico’s met name bij de zzp’er. Als bij controle door de Belastingdienst achteraf blijkt dat de zzp’er volgens de feitelijke situatie een dienstbetrekking blijkt te hebben met de Opdrachtgever (afhankelijk van diverse factoren), dient hij de teveel ontvangen starters- en zelfstandigenaftrek terug te betalen. Ook de Opdrachtgever zou als hij te kwader trouw was op dat moment aansprakelijk gesteld kunnen worden voor naheffing van loonheffing en sociale premies, maar in de praktijk gebeurt dit nooit.
  • Moeilijke handhaving – De Belastingdienst dient bij de zzp’er te controleren of hij wel zelfstandig is en of er geen sprake is van een dienstbetrekking met zijn Opdrachtgever. Met 800.000 zzp’ers in Nederland is dat moeilijk te handhaven.

De Wet DBA komt. Wat gaat er veranderen?

Het idee achter de Wet DBA is dat er een set door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten komt, waarin de arbeidsrelatie tussen de Opdrachtgever en zzp’er duidelijk naar voren komt. Wanneer gewerkt wordt volgens deze overeenkomst ontstaat er geen dienstbetrekking tussen de Opdrachtgever en zzp’er. Zo hoeft de Opdrachtgever geen loonheffingen voor de zzp’er in te houden. Dit heeft tot gevolg:
Handhaving wordt gemakkelijker – De Belastingdienst verlegt de controle op de arbeidsrelatie tussen de zzp’er en de Opdrachtgever naar de Opdrachtgever. De Belastingdienst zal controles uitvoeren bij organisaties, die zzp’ers inhuren. De Belastingdienst kijkt dan of de feitelijke situatie overeenkomt met de situatie zoals omschreven in de modelovereenkomst. Dit brengt de te controleren instanties terug van 800.000 zzp’ers tot enkele duizenden inhurende organisaties.

  • Spreiding risico – Met het verleggen van de controle, wordt het risico gespreid. De zzp’er blijft, net als bij de huidige VAR-systematiek, aansprakelijk voor het terugbetalen van teveel ontvangen starters- en zelfstandigenaftrek, als blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking met de Opdrachtgever. Daarnaast kunnen Opdrachtgevers ook daadwerkelijk aansprakelijk gesteld worden voor het alsnog afdragen van loonheffingen en sociale premies, wat nu in de praktijk niet het geval is.
  • Schijnzelfstandigheid – Met het verleggen van de controle naar de Opdrachtgever, wordt het voor de Belastingdienst gemakkelijker Opdrachtgevers te controleren, die werknemers dwingen zelfstandig te worden om hen vervolgens in te huren voor het uitvoeren van hetzelfde werk als voorheen in loondienst gedaan werd.

Veel gestelde vragen DBA opdrachtgevers

Als ik het goed begrijp, brengt het inhuren van zzp’ers risico’s met zich mee voor mijn organisatie. Hoe los ik dat op?

Allereerst dient u ervoor te zorgen dat u de juiste modelovereenkomst(en) gebruikt en dat de wijze waarop de zzp’er voor uw organisatie werkt hiermee overeenkomt. De feitelijke situatie dient in lijn te zijn met de modelovereenkomst(en). Dit bewerkstelligt u door in uw organisatie beheersmaatregelen te treffen.

U kunt het inhuurproces ook geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een bemiddelaar of intermediair. Een bemiddelaar, zoals Regiebouw, brengt u in contact met een zzp’er met de gevraagde kwalificatie en neemt meestal ook de afhandeling uit handen. Regiebouw werkt voor de afhandeling samen met coöperatie Bouwteam, een belangenvereniging van zzp’ers in de bouw.

Wij beschikken over de expertise om de administratieve belasting te beperken en de risico’s te beheersen. Als u zaken doet met Regiebouw dan maakt u automatisch gebruik van deze expertise. Kunnen wij ook voor u werken? Bel met 088 – 690 9904 of stuur een e-mail naar dba@regiebouw.nl

Meer weten? Bezoek ons DBA forum voor opdrachtgevers en stel zelf uw vraag

Is het raadzaam te stoppen met zzp'ers? En welke modelovereenkomst kunt u het beste gebruiken? Deze en andere veel gestelde vragen voor opdrachtgevers zijn beantwoord door onze specialisten op ons DBA forum. Hier stelt u ook gemakkelijk uw eigen vraag.

Veel gestelde vragen DBA zzp'ers

Ik werk via Regiebouw bij een Opdrachtgever. Wat gaat er veranderen?

Regiebouw gaat werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde bemiddelingsovereenkomst. Regiebouw en Bouwteam hoeven daardoor geen loonbelasting in te houden. Voor jou betekent het dat iedere klant waarvoor je werkt als jouw opdrachtgever beschouwd kan worden. En dat is belangrijk voor het behoud van je belastingvoordeel als ondernemer, bijvoorbeeld de starters- en zelfstandigenaftrek.

Voor 1 mei zullen wij alle leden van Bouwteam een bemiddelingsovereenkomst sturen. Deze overeenkomst vervangt de huidige machtiging die je per opdracht van Bouwteam ontving. Het lidmaatschap van Bouwteam loopt gewoon door. Wel zullen we de voorwaarden van het lidmaatschap aanpassen aan de wet DBA.

De overeenkomst tussen jou en je opdrachtgever zal ook aangepast moeten worden. Voor deze opdrachtovereenkomst zouden wij graag gebruik maken van een model van de partijen die betrokken zijn bij de CAO Bouw, waaronder Bouwend Nederland. Op dit moment is een dergelijke overeenkomst echter niet goedgekeurd. We hebben daarom een eigen model aan de belastingdienst voorgelegd.

Zodra we nieuws hebben over de opdrachtovereenkomst laten we het je weten. Heb je in de tussentijd vragen? Neem contact op met jouw contactpersoon binnen Regiebouw of bel Bouwteam 088 – 6909999.

Meer weten? Bezoek ons DBA forum voor zzp'ers en stel zelf uw vraag

Wat als je opdrachtgever je niet meer wil inhuren? Deze en andere veel gestelde vragen voor opdrachtgevers zijn beantwoord door onze specialisten op ons DBA forum. Hier stelt u ook gemakkelijk uw eigen vraag.

© copyright 2019

- Sitemap - Contact - Disclaimer Design by PXL Communicatie Powered by OTYS Recruiting Technology
[hoofname]
Regiebouw Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer info vindt je in ons privacystatement. Meer weten?
Close