Derde steunpakket voor ZZP’ers opengebroken door kabinet

In het kort:

  • Goed nieuws voor ZZP’ers: geen vermogenstoets voor Tozo 3
  • Nieuw steunpakket gaat in per 1 oktober en geldt t/m juni 2021
  • Door plotselinge aanpassing wellicht niet eerder dan half oktober aan te vragen
  • Als je al een Tozo 2 uitkering hebt, wordt deze niet automatisch verlengd. Je kunt wel een verkort aanvraagformulier gebruiken.

Tozo 3 toch zonder vermogenstoets

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers 3 (Tozo) geen vermogenstoets bevatten. Dat heeft het kabinet op 28 september jl. bekendgemaakt tezamen met het aanscherpen van de corona maatregelen. Door de strengere corona-aanpak is het kabinet van mening dat een aanscherping van de voorwaarden voor het derde steunpakket niet op zijn plaats is.

De vermogenstoets

De vermogenstoets hield in dat ZZP’ers die per 1 oktober beschikken over meer dan 46.500 euro aan vermogen (bijv. spaargeld of aandelen) geen beroep mogen doen op het derde steunpakket. Dit is dus voorlopig helemaal geschrapt.

Aanvraag Tozo waarschijnlijk niet eerder dan half oktober mogelijk

Het kabinet beseft dat gemeentes zich al geruime tijd hebben voorbereid op de uitvoering van de Tozo met vermogenstoets. Deze verandering is last minute en vergt dus aanpassingsvermogen onder de uitvoerende partijen. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat de aanvraag voor deel 3 van de Tozo niet eerder dan half oktober gedaan kan worden. Daartegenover staat wel dat de steun met terugwerkende kracht wordt uitgekeerd vanaf 1 oktober.

Aanvraagperiode Tozo 3

De periode waarover men het derde steunpakket kan aanvragen zal altijd gelijk lopen met de periode van de aanvraag. Dus, mocht er bijvoorbeeld worden beslist dat per 1 maart 2021 wel een vermogenstoets wordt ingevoerd, dan loopt de reeds gedane aanvraag tot en met februari 2021 en wordt de regeling dus per 1 maart gewijzigd en voor de periode maart t/m juni 2021 dient dan dus een nieuwe aanvraag ingediend te worden. Tozo 3 wordt dus altijd aangevraagd voor de periode waarin (nog) geen vermogenstoets van toepassing is. Als je al een Tozo 2 uitkering hebt, wordt deze niet automatisch verlengd. Je kunt wel een verkort aanvraagformulier gebruiken.

Nog even over de Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de steunmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo is er voor zelfstandig ondernemers, waaronder dus ook ZZP’ers. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud in de gevallen waarin inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum is gedaald. Daarnaast kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden afgesloten om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.