DNB-president pleit voor afschaffing van de zelfstandigen aftrek

zelfstandigenaftrek

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, heeft de woede van ZZP’ers over zich afgeroepen door de ZZP’er weg te zetten als dagloners en de afschaffing van de Zelfstandigenaftrek te bepleiten.

De DNB-president zegt in een interview met het FD dat de overheid de fiscale prikkels om als ZZP’er te starten, moet afschaffen omdat deze fiscale prikkels ertoe zouden hebben geleid dat een grote groep ZZP’ers geen sociale premies afdraagt, terwijl deze wel behoefte heeft aan een sociaal vangnet.

Klaas Knot in het interview met het FD: “Ik kan veel ZZP’ers niet anders aanduiden dan als dagloners, mensen die er aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn uitgeduwd en korte tijd later hetzelfde bedrijf binnenwandelen en hetzelfde werk gaan doen zonder sociale bescherming”.

Schadelijke, onjuiste beeldvorming

De uitspraken van Knot leiden tot veel onbegrip, zo ook bij ons. Het overgrote deel van ZZP’ers in Nederland is – zo is onze ervaring – vanuit eigen overtuiging ZZP’er geworden en wil niet geassocieerd worden als werknemer of de sociale bescherming daarvan genieten. Uiteraard zijn er gevallen waarvoor dit niet geldt en deze groep zal als gevolg van natuurlijke selectie ook niet lang ‘ondernemer’ zijn. De uitspraken van Knot zijn dan ook onterecht en beschadigen het imago van bijna 1 miljoen ZZP’ers in Nederland.

Verkeerde redenatie door Knot

Het is natuurlijk belachelijk om de kleine groep ZZP’ers die daadwerkelijk kan worden aangemerkt als schijnzelfstandige te ontmoedigen om ZZP’er te zijn door afschaffen van fiscale voordelen voor alle zelfstandigen in Nederland. Een beleid dat bovendien haaks staat op het beleid van meer dan 10 jaar waarin de overheid zelfstandig ondernemerschap volop heeft gestimuleerd.

Waaraan men steeds vaker voorbij lijkt te gaan in de hele discussie omtrent de ZZP’er en de nieuwe wetgeving, is dat de ZZP’er essentieel is voor de Nederlandse economie en dat veel bedrijven niet meer zonder ze kunnen. Dat zelfstandig ondernemerschap werkgelegenheid oplevert en dat de flexibilisering van onze arbeidsmarkt een verbeterde concurrentiepositie van Nederland oplevert.

Schijnzelfstandigheid moet natuurlijk worden aangepakt, zo vinden ook wij. Mensen moeten een weloverwogen keuze maken om als ZZP’er te starten en ook daadwerkelijk over de juiste kwaliteiten beschikken om tot een succes te kunnen brengen. Of de systematiek van modelovereenkomsten die op 1 mei 2016 zal worden ingevoerd daadwerkelijk zal bijdragen aan het aanpakken van schijnzelfstandigheid is naar onze mening nog maar zeer de vraag. Het afschaffen van Zelfstandigenaftrek en het wegzetten van bijna 1 miljoen ZZP’ers als dagloners zal hieraan in ieder geval geen enkele bijdrage leveren.