Vragen en antwoorden over de fusie met Bouwscout

Wat gaat er voor mij veranderen?

Andere manier van werken: model van tussenkomst

We gaan volgens het model van tussenkomst werken in plaats van ons huidige model van bemiddeling. Concreet houdt dit in dat Regiebouw formeel gezien jouw opdrachtgever wordt en wij dus ook met jou de overeenkomst afsluiten in plaats van dat we een overeenkomst tussen jou en de eindklant opstellen. We doen dit enerzijds om te anticiperen op de ontwikkelingen van de wet- en regelgeving, anderzijds omdat het er een stuk makkelijker op wordt.

Tariefafspraken

Binnen het tussenkomstmodel komen de tarieven op een andere manier tot stand dan je bij ons gewend bent. En eigenlijk is het veel duidelijker: jij factureert aan Regiebouw en wij aan de klant. Daardoor is de opbouw van jouw tarief anders dan je gewend bent: er worden namelijk geen kosten voor onze dienstverlening op in mindering gebracht, behoudens de gevallen waarin jij zelf kiest voor een ongevallenverzekering of versnelde betalingstermijn.

Facturatie

Je bent al van ons gewend dat je ons geen factuur hoeft te sturen en dat je een digitaal urenbriefje maakt met je smartphone. Dat blijft hetzelfde met de kanttekening dat we met een andere app gaan werken. Daarbij wordt de factuur anders opgemaakt als gevolg van de aanpassing in de werkwijze (model van tussenkomst).

Je ontvangt straks wekelijks een factuur van Regiebouw aan jou, met daarop het aantal gewerkte uren vermenigvuldig met het (nieuwe) tarief. Daar worden dus geen kosten meer vanaf getrokken, met uitzondering van de gevallen waarin je voor een versnelde betaling of ongevallenverzekering kiest. Deze factuur kun je overigens ook gewoon in je eigen boekhouding als verkoopfactuur opnemen.

Betalingen

Voorheen kon je bij ons kiezen of je gebruik wilde maken van bevoorschotting en een debiteurenverzekering. Dat principe hebben we iets aangepast. In de nieuwe situatie zijn jouw facturen altijd verzekerd (debiteurenverzekering) en betalen we ook altijd versneld uit, los van de betaaltermijn die de opdrachtgever hanteert. Onze standaard betaaltermijn is 21 dagen. Liever sneller betaald? Dat kan. Bij het indienen van de werkbon kun je in de app kiezen voor een snellere betaling tegen geringe meerkosten:

14 dagen      2.0% over het factuurbedrag*
7 dagen      3.5% over het factuurbedrag*
1 dag          6.0% over het factuurbedrag*

*Je kunt de betaaltermijn per werkbon zelf kiezen in onze app

Regiebouw app

We zullen voor de urenregistratie gaan werken met onze eigen app. Op het moment dat je hiervan bericht ontvangt, kun je jouw uren met onze eigen app gaan bijhouden. Totdat je hierover bericht ontvangt, doe je dat dus nog in e-UUR.

Wie is Bouwscout?

We vermoeden dat je Bouwscout wel kent aangezien Bouwscout een van grootste ZZP intermediairs is en een goede naamsbekendheid heeft. Het is net als Regiebouw een gedegen en betrouwbare partij die haar sporen inmiddels heeft verdiend. Bouwscout is naast de bouw overigens ook actief in de installatie- en elektrotechniek en dat geldt vanaf nu dus ook voor (het nieuwe) Regiebouw.

Waarom zijn jullie gefuseerd?

We hebben de krachten gebundeld omdat we jou en onze opdrachtgevers daardoor nog beter van dienst kunnen zijn! Door de fusie zijn we namelijk de grootste ZZP intermediair van Nederland in onze branche geworden en dat biedt jou veel voordelen.

Welke voordelen biedt de fusie mij?

Naast continuïteit, ontzorging en het werken voor een betrouwbare, professionele organisatie kunnen we je namelijk nog beter werk op maat aanbieden. Dat komt omdat Regiebouw en Bouwscout elkaar perfect aanvullen, qua organisatie en zeker wat betreft het soort klanten en het soort werk. Hierdoor groeit de diversiteit in het werkaanbod en kunnen we nog beter inspelen op jouw specifieke behoeften.

Krijg ik een nieuwe overeenkomst?

Als je op dit moment met ons samenwerkt, gaan we je een nieuwe overeenkomst sturen. Dat doen we omdat we onze manier van werken dus gaan aanpassen en omdat dit vanuit wet- en regelgeving nodig is. De overeenkomst die je ontvangt is uiteraard goedgekeurd door de Belastingdienst. Omdat we de overgang geleidelijk aanpakken, ontvang je een week voordat we je de nieuwe overeenkomst sturen nog aanvullende informatie. En uiteraard ben je van harte welkom om even langs te komen of met ons te bellen als je vragen hebt.

Hou ik dezelfde contactpersoon?

Ja, je houdt contact met dezelfde contactpersoon, we krijgen er alleen een mooie club nieuwe collega’s bij!

Veranderen jullie contact- en bedrijfsgegevens?

Een aantal gegevens veranderen inderdaad. Zo is ons hoofdkantoor naar Alphen aan den Rijn verhuisd en zullen we vanaf een ander rekeningnummer gaan betalen.

Al onze contactgegevens vind je hier

Breiden jullie de dienstverlening uit?

Op korte termijn is de eerste uitbreiding voor Regiebouw dat we ook ZZP’ers zullen bemiddelen in de techniek, iets dat Bouwscout al doet.