Groei in de bouwsector: de toekomst ziet er zonnig uit

Met een aanzienlijke omzetstijging in het eerste kwartaal van dit jaar is de bouwsector voortvarend begonnen aan 2016. Deze omzetstijging zal ook in het tweede kwartaal van dit jaar doorzetten, zo is de verwachting van bouwondernemingen, aldus het CBS. Bouwbedrijven zien de toekomst dan ook zonnig in.

Toename van de omzet met 5,5 procent

Het eerste kwartaal van 2016 kende in verhouding tot het eerste kwartaal van 2015 een flinke omzetgroei van 5,5 procent. De bouwomzet groeit bovendien al anderhalf jaar en de meeste bouwondernemers verwachten ook voor de komende tijd een stijgende omzet. Goed nieuws dus voor onze sector! Kanttekening is dat er het afgelopen kwartaal toch nog duizend banen verloren gingen, een tendens die over een langere periode te zien is.

Kleine bouwbedrijven kennen de grootste groei

De bouwers met minder dan 10 werkzame personen boekten de grootste omzetstijging in het eerste kwartaal: gemiddeld 7 procent. Bij middelgrote (10 tot 100 medewerkers) en grote bouwbedrijven (100 of meer) was de omzetgroei achtereenvolgens 6,2 en 4,1 procent.

zzp bouw, zzp inuren, zzp detachering

Opleving woningmarkt gunstig voor de B&U

Kijkende naar de drie belangrijkste sectoren binnen de bouw werd de grootste omzetgroei geboekt in de burgerlijke en utiliteitsbouw: 8 procent. De bedrijven binnen de B&U profiteren van de opleving van de woningmarkt; door bedrijven binnen de B&U wordt sinds het laatste kwartaal van 2014 een omzetgroei gerealiseerd. Binnen de sector gespecialiseerde bouwbedrijven was de omzetstijging 6,6 procent. Installatie bedrijven, de grootste deelbranche binnen deze sector, behaalden een omzetgroep van 5,3 procent. Afwerkingsbedrijven, zoals schildersbedrijven, hebben het eerste kwartaal een omzetgroei van 8,7 procent behaald en boekten daarmee het beste omzetresultaat.

Hieronder ziet u de omzetontwikkeling binnen de gespecialiseerde bouw:

zzp bouw, zzp inuren, zzp detachering

Daling in de grond- weg- en waterbouw zet door

Binnen de GWW blijft de omzet echter dalen. In het eerste kwartaal is sprake van een daling van 2,2 procent. Over heel 2015 was ook al sprake van een daling van de omzet met van 1 procent. Binnen deze sector zijn ook stijgende omzetten waar te nemen: bedrijven in de deelbranche (spoor)wegen en tunnelbouwers zagen hun omzet stijgen met 4,2 procent. Ook kabel- en buizenleggers boekten een stijging van de omzet (5,9 procent).

Groeiend vertrouwen van bouwondernemingen

Het optimisme overheerst al anderhalf jaar in de bouwsector en het vertrouwen bereikte begin 2016 het hoogste niveau sinds de start van de vertrouwensmeting van het CBS in 2008. Ondanks het feit dat de stemmingsindicator in het tweede kwartaal van dit jaar iets lager lijkt uit te komen dan het eerste kwartaal, staat het op een hoog niveau. De sector verwacht een groei in personeel en ziet mogelijkheden tot tariefsverhogingen.

Bouwsector groeit harder dan andere sectoren

De bouw streefde het afgelopen kwartaal alle andere sectoren voorbij in omzetgroei met een bruto toegevoegde waarde die 5,8 procent hoger was dan in het eerste kwartaal van 2015. Een prachtig groeicijfer, zeker ten opzichte van de groei met 1,4 procent van de totale economie. De bruto toegevoegde waarde van de bouw is sinds het dieptepunt dat in het eerste kwartaal van 2013 werd bereikt, in totaal met 20,4 procent toegenomen. Kanttekening is dat het niveau van voor de crisis nog steeds niet in zicht is, terwijl het niveau van de totale economie begin 2015 al het niveau van voor de crisis evenaarde en daar sindsdien boven ligt.

 

zzp bouw, zzp inuren, zzp detachering

Goede vooruitzichten voor de bouw

Er zijn nog meer indicatoren die een gunstig vooruitzicht voor de bouw schetsen. Zo is er sprake van een groei van het aantal nieuwe ontwerpopdrachten voor architecten, een belangrijke aanwijzing voor toekomstige bouwactiviteiten. Zo steeg de totale waarde aan opdrachten voor utiliteitsgebouwen met 3,1 procent, de eerste stijging sinds het topjaar 2007.

Bronnen:

CBS

Statline – Bouwnijverheid, omzetontwikkeling
Statline – Bouwnijverheid, omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang
Statline – Arbeidsvolume en werkzame personen, kwartalen; nationale rekeningen
Statline – Ondernemersvertrouwen
Statline – Conjunctuurenquête Nederland
Statline – Omzetontwikkeling bouwnijverheid
Statline – Bbp, productie en bestedingen
Statline – Bouwsom nieuwe opdrachten architecten