Handhaving Wet DBA (opnieuw) uitgesteld tot 1 januari 2020.

Vandaag maakten minister Koolmees en staatsecretaris Snel van Financiën bekend dat het kabinet heeft besloten de handhaving van de Wet DBA verder uit te stellen tot 1 januari 2020.

Gelet de nog altijd onduidelijke huidige wetgeving, is dat goed nieuws. Het houdt immers in dat ZZP’ers en hun opdrachtgevers – zoals momenteel reeds het geval is – geen boetes of naheffingen opgelegd krijgen op het moment dat de overheid achteraf zou constateren dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Kabinet Rutte II besloot eerder al handhaving op de Wet DBA uit te stellen tot 1 juli 2018. Het huidige kabinet heeft als doel de Wet DBA op 1 januari 2020 te vervangen door de Opdrachtgeversverklaring, een webmodule waarmee opdrachtgevers op voorhand zekerheid kunnen verkrijgen over de beoordeling van een arbeidsrelatie met een ZZP’ers. In de tussentijd zegt het kabinet te gaan overleggen met ZZP’ers, het bedrijfsleven en belangenorganisaties over de uitwerking van dit plan.

Actievere aanpak kwaadwillenden

Het kabinet wil vanaf 1 juli 2018 wel meer gaan doen om “kwaadwillenden” aan te gaan pakken. Dit zijn gevallen waarin (door opdrachtgevers) doelbewust schijnconstructies worden gecreëerd. Het zijn de gevallen van uitbuiting of het doelbewust ontduiken van premies en belastingen aan wat het kabinet als de onderkant van de markt beschrijft. De casus Deliveroo wordt in deze context veelvuldig genoemd. Het gaat hier dus niet om de gevallen waarbij er ruis is over bijvoorbeeld de gezagsverhouding.

Conclusie

Het werken met ZZP’ers kan – mits de voorwaarden en condities correct zijn – nog altijd zonder risico op eventuele boetes of naheffingen. Bouwscout draagt zorg voor een juridisch kader waarbinnen geen sprake kan zijn van kwaadwillendheid en u als opdrachtgever en ZZP’er zonder bezwaren kunt samenwerken. Overigens is het goed om te beseffen dat de Wet DBA gewoon van kracht is: enkel de handhaving is uitgesteld. Bouwscout voldoet dan ook aan deze wetgeving, onder andere door het werken met haar eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten.