Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

In reactie op de toenemende onrust heeft het kabinet heeft besloten de werking van de Wet DBA uit te stellen tot 2018. Reden voor de onrust is de onduidelijkheid die de wet voor veel ZZP’ers en opdrachtgevers met zich mee brengt en de signalen van ZZP’ers dat zij als gevolg van alle onduidelijkheid geen opdrachten meer krijgen.

Geen boetes

Staatssecretaris Wiebes zegt dat het jaar 2017 (of langer indien dit nodig blijkt) zal worden gebruikt om knelpunten op te lossen. Intussen wordt de handhaving van de wet uitgesteld wat betekent dat de Belastingdienst tot 2018 geen boetes uitdeelt of naheffingen oplegt. Zulks met uitzondering van de echte kwaadwilligen, aldus Wiebes. Dat zijn de gevallen waarin overduidelijk is dat er sprake is van een werkgevers-werknemersrelatie.

Het kabinet heeft de Tweede Kamer op 18 november van het besluit op de hoogte gesteld. Ook in de Tweede Kamer zijn veel twijfels ontstaan over de juiste uitwerking van de wet. Premier Rutte: “De wet heeft een doel, en dat is schijnzelfstandigheid eruit filteren. Maar we willen proberen de onduidelijkheid weg te nemen.”

[us_cta title=”Wat u in ieder geval moet weten:” color=”light” controls=”bottom” btn_label=”” el_class=”text-left” btn_color=”primary”]

De Wet DBA is niet afgeschaft en nog steeds van kracht
De overgangsperiode die tot 1 mei 2017 zou duren is verlengd tot 1 januari 2018
Er worden geen boetes en naheffingen opgelegd tot 1 januari 2018
Kwaadwillenden kunnen vanaf 1 mei 2017 wél naheffingen en/of boetes verwachten
[/us_cta]

Arbeidsrecht uit 1907

De opschorting geeft het kabinet de tijd om opnieuw naar de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ te kijken. Deze criteria stammen nog uit het arbeidsovereenkomstrecht van 1907 en zijn niet meer van deze tijd.

In overleg met onder andere sociale partners wil Wiebes samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie onderzoeken hoe aan deze criteria een concretere invulling kan worden gegeven.

Rapport van de Commissie Boot

Wiebes heeft zijn beslissing mede gefundeerd op het rapport van de Commissie Boot. Dit rapport is eveneens op vrijdag 18 november is uitgebracht. De Commissie Boot was belast met het onderzoek naar de juridische juistheid van de Wet DBA en toetste onder andere de inhoud van de (model)overeenkomsten.

De Commissie oordeelt als volgt: De Wet DBA schiet zijn doel voorbij, de onduidelijkheid blijft. Er wordt door de Belastingdienst géén eenduidige maatstaf gehanteerd bij de beoordeling van de modelovereenkomsten.

[us_testimonial style=”2″ author=” Eric Wiebes” company=””]”Het gaat toch om werk, inkomen, bestaanszekerheid. Dat kunnen we ondernemers niet aandoen”[/us_testimonial]

Minder ZZP’ers

Afgelopen week maakte het CBS ook nieuwe cijfers bekend over het aantal ZZP’ers in Nederland en de toename daarvan. Na een jarenlange toename van het aantal ZZP’ers blijft het aantal ZZP’ers nu ongeveer gelijk, terwijl de toename van ZZP’ers in Nederland de laatste jaar vele malen groter is geweest dan in andere EU-landen.

Gevolgen

De gevolgen van het uitstellen van de werking van de Wet DBA zijn naar onze mening niet erg groot. Feit blijft dat er wet- en regelgeving van toepassing is op het werken met ZZP’ers. Dat handhaving voorlopig is uitgesteld – feitelijk is de overgangsperiode verlengd met 7 maanden – verandert daar niets aan. Bedrijven die willen voldoen aan wetgeving zullen de richtlijnen van de Wet DBA dus ter harte moeten nemen. Wanneer er ter goeder trouw gehandeld wordt én conform de Wet DBA wordt gehandeld, hebben opdrachtgever en ZZP’er niets te vrezen wat betreft boetes en naheffingen.