Regiebouw
Recente bouw vacatures
inVertrouwelijk
Regio: West-Brabant,Midden-Brabant,(Zuid)oost-Brabant
inVertrouwelijk
Regio: Utrecht
inVertrouwelijk
Regio: Flevoland

Werkwijze

Algemeen

Deze werkwijze is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die Regiebouw Groep of aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: Regiebouw) sluit ter zake het ter beschikking stellen van personeel of het bemiddelen van zzp’-ers.

Ter beschikking stellen personeel

Ter zake personeel dat bij Regiebouw in loondienst is hanteren wij de Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de NBBU. Onze betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum waarbij als factuurdatum wordt aangemerkt de laatste dag van de werkweek.

Daarenboven gelden de volgende bepalingen:

 • Opzeggen van plaatsingen voor onbepaalde tijd geschiedt per ploeg tegen het einde van de week, met inachtneming van een termijn van vijf werkdagen. Plaatsingen met een looptijd van meer dan 26 weken dienen 4 weken voor de einddatum schriftelijk te worden opgezegd.
 • In uw ogen onvakkundig werk dient direct, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, schriftelijk aan ons te worden gemeld.
 • Het tarief is tenzij schriftelijk anders overeengekomen exclusief de vergoedingen voor reistijd en reiskosten voor woon-werkverkeer en wordt aangepast aan loon(kosten)stijgingen. Reiskosten, reisuren, parkeerkosten, elektrisch gereedschap en dergelijke zijn aanvullend verschuldigd.
 • Het tarief is verschuldigd over alle arbeidsuren in de zin van de Bouw CAO, waaronder uitdrukkelijk begrepen vorsturen, tenzij hiervoor schriftelijk een vorstopslag is overeengekomen.

Bemiddelen van zelfstandigen

Ter zake het inzetten van zelfstandig ondernemers (zelfstandigen) hanteren wij de Werkwijze voor zzp-bemiddeling door Regiebouw waaronder de volgende bepalingen:

 • Opdrachtgever verstrekt Regiebouw bij het plaatsen van een Aanvraag een Opdrachtomschrijving.
 • Regiebouw zal één of meerdere Kandidaten aan Opdrachtgever voorstellen. Nadat overeenstemming over de prijs en andere voorwaarden is bereikt komt er een overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en de zelfstandige, de Opdrachtnemer.   
 • De rol van Regiebouw beperkt zich tot het namens de zzp’er verzorgen de facturering en het incasseren van de vordering. Vrijwarende betaling kan daarom uitsluitend plaatsvinden naar de op de facturen aangegeven betaalrekening. In géén geval kan Regiebouw gezien worden als opdrachtnemer.
 • De WKA is niet van toepassing en daarom ontbreekt een G-rekening.
 • Regiebouw zal per zelfstandige een uittreksel uit het handelsregister en een VCA certificaat overleggen. 
 • In uw ogen onvakkundig werk dient direct, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, schriftelijk aan de ingezette zelfstandigen en aan Regiebouw te worden gemeld. 
 • Opzeggen geschiedt met inachtneming van een termijn van drie werkdagen.
 • Het tarief is inclusief de vergoedingen voor reistijd en reiskosten voor woon-werkverkeer. Extra reiskosten, parkeerkosten en dergelijke zijn aanvullend verschuldigd

Kaderpersoneel

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en werkzaamheden die Regiebouw sluit ter zake kaderpersoneel zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Kaderpersoneel.

© copyright 2018

- Sitemap - Contact - Disclaimer Design by PXL Communicatie Powered by OTYS Recruiting Technology
[hoofname]
Regiebouw Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer info vindt je in ons privacystatement. Meer weten?
Close