Is het slim om nog kosten te maken in 2020?

Als ZZP’er kun je profiteren van diverse aftrekposten, waarmee je fiscaal een voordeel kunt behalen. In dit artikel belichten we de kleinschaligheidsaftrek (KIA). De aftrek geldt voor gedane investeringen, mits ze voldoen aan de voorwaarden. Naast de voorwaarden voor de investeringen zelf gelden er ook diverse regels voor het bedrag.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in het kort:

De minimum en maximum bedragen voor de KIA zijn in 2020 gestegen ten opzichte van 2019. De overheid heeft de bedragen voor 2020 verhoogd, omdat zij kijkt naar de ontwikkelingen van het prijsniveau. Het is aan te raden om jaarlijks te kijken naar de ontwikkelingen van deze bedragen. Zo voorkom je verassingen als ZZP’er en kun je zien of je gebruik kunt maken van de kleinschaligheidsaftrek of niet.

Het minimumbedrag aan investeringen om in aanmerking te komen voor de aftrek was in 2019 €2.301 en is in 2020 vastgesteld op €2.401. Het maximum was in 2019 €318.449 en is in 2020 vastgesteld op €323.544.

Een investering kan alleen in aanmerking komen voor de KIA als het minimale investeringsbedrag per aankoop €450 (ex. Btw) is. Bedragen die voldoen aan het minimum mogen bij elkaar worden opgeteld om tot de totale investering per jaar te komen.

Naast de bedragen is het handig om te weten welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de KIA, deze zijn onder andere:
– Computers, laptops, tablets en mobiele telefoons
– Gereedschap
– Nieuwe website (in sommige gevallen)

Voorwaarden voor een nieuwe website

Je dient eigenaar te zijn van de website, niet maandelijks te betalen en alleen de aanschafkosten voor deze website komen in aanmerking voor de KIA. Onderhoudskosten komen dus niet in aanmerking voor de aftrek. De aanschafkosten dienen te worden opgenomen op de balans en afschrijving hierop moet van toepassing zijn.

Voorbeeldberekening:

Boormachine van €495 (ex. Btw) + voldoende andere investeringen

Schaf je een boormachine aan met een waarde van €495 (ex. Btw) dan is dit bedrijfsmiddel aftrekbaar volgens de KIA. Je kunt de aftrek echter alleen toepassen als alle investeringen in bedrijfsmiddelen van het jaar samen een minimum van €2.401 hebben. Je kunt dus de aanschaf van diverse middelen bij elkaar optellen.

Boormachine van €330 (ex. Btw) + voldoende andere investeringen

Schaf je een boormachine aan met een waarde van €330 (ex. Btw) dan is dit bedrijfsmiddel niet aftrekbaar volgens de KIA. Komen alle geïnvesteerde bedrijfsmiddelen samen wel tot een minimum van 2.401 euro, dan zijn enkel en alleen de middelen die een waarde hebben van €450 (ex. Btw) en hoger toepasbaar voor de aftrek. De computer telt dus in dit geval niet mee.

Boormachine set van €330 (ex. Btw) zonder andere investeringen

Koop je alleen een boormachine van €330 (ex. Btw), dan komt dit bedrijfsmiddel niet in aanmerking voor de KIA. Komen alle investeringen van het jaar in totaal ook niet tot een minimum van 2.401 euro, dan kun je geen gebruik maken van de aftrek.

Je mag dus alle bedrijfsmiddelen die je koopt voor minimaal €450 (ex. Btw) bij elkaar optellen. Als deze bedragen samen minimaal €2.401 zijn, dan komen de middelen die voldoen aan het minimum van €450 (ex. Btw) per middel in aanmerking voor de KIA.

Tip: Ben je van plan om een boormachine en bijbehorende accu’s te kopen, met een gezamenlijke waarde van €650? Dan is het aan te raden om dit als set te kopen, want in dat geval komen beide bedrijfsmiddelen in aanmerking voor de KIA. Koop je de boormachine en de accu’s los, dan zijn beide bedragen te laag om in aanmerking te komen voor de aftrek en loop je dus fiscale voordelen mis.

Auto’s

In het verleden was het mogelijk om de aanschaf van personenauto’s mee te laten tellen voor de KIA. Met zuinige modellen had je dus flink wat kosten kunnen besparen. Deze aftrek bestaat echter niet meer, omdat personenauto’s (in elke vorm) niet meer meetellen volgens de wet. Bedrijfsauto’s / bestelbussen vallen wel onder deze regeling. Voor iedere zakelijke bestelauto / bus geldt een maximale investeringsaftrek van 28% van de aankoopprijs. Het maakt verder niet uit of dit een benzine-, diesel- of hybridevoertuig is.

BPM en MRB

Een bestelauto die in de onderneming wordt gebruikt is vrijgesteld van de bpm (belasting te betalen bij de eerste aankoop). Daarnaast geldt er ook een lager tarief voor de motorrijtuigenbelasting.

MIA (Mileu-investeringsaftrek)

Koop je een bedrijfsauto die elektrisch is aangedreven, dan kom je naast de KIA ook in aanmerking voor de MIA. Deze aftrek bedraagt 13,5% over een maximale investering van €40.000. Heeft je bedrijfsauto zonnepanelen van minimaal 1 kilowattpiek, dan is de MIA voor dit jaar zelfs 36%.

Hoe bereken je de KIA?

De Belastingdienst hanteert een tabel, welke er als volgt uit ziet:

  • 0 tot 2.400 euro aan investeringen à 0% KIA
  • 401 tot 58.238 euro aan investeringen à 28% KIA
  • 239 tot 107.848 euro aan investeringen à 16.307 euro aan KIA.
  • 848 tot 323.544 aan investeringen à 16.307 euro aan KIA, minus 7.56% van het totale investeringsbedrag wat boven de 107.848 euro valt.
  • Heb je meer dan 323.544 euro geïnvesteerd? Dan heb je helaas geen recht op de KIA.

Je boekhouder kan je te alle tijde adviseren hoe en of je in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Wij kunnen je uiteraard ook helpen, neem dan contact met ons op door te mailen naar info@regiebouw.nl !