Juridische zaken

Juridische zaken

[/vc_column_text]

Op deze pagina treft u onze voorwaarden en overige juridische documenten

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Onze algemene (leverings)voorwaarden zijn toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten evenals de daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Regiebouw BV. Naar algemene leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor ZZP’ ers

Onze algemene (inkoop)voorwaarden zijn toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten evenals de daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Regiebouw B.V. Naar algemene inkoopvoorwaarden

Privacy statement

In ons privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door Regiebouw worden verwerkt en met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Ook wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend. Naar privacy statement

[/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]