Objectieve criteria voor weigering vervanger

Op deze pagina treft u de objectieve vervangingscriteria voor weigering van een vervanger, die onlosmakelijk verbonden zijn aan de opdrachtbevestiging die wij u hebben toegezonden. We maken onderscheid tussen algemene vervangingscriteria (de ondernemingsgerelateerde objectieve criteria) en opdrachtgerelateerde criteria, die per functiegroep zijn benoemd.

Ondernemingsgerelateerde objectieve criteria

Een vervanger dient:

 • De werkzaamheden te verrichten in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep en hiertoe de in deze overeenkomst benoemde documenten aan te leveren
 • Onder dezelfde voorwaarden en afspraken als gesteld in deze overeenkomst ingezet te worden;
 • De volledige (gelijke) verantwoordelijkheid te dragen voor de totstandkoming van het resultaat en hiervoor de aansprakelijkheid te ervaren (hetgeen wordt geregeld tussen Regiebouw en de vervanger)

Opdrachtgerelateerde objectieve criteria

Ten einde tot het gewenste resultaat te komen, dient een eventuele vervanger in ieder geval over de volgende competenties – hieronder per functie uiteengezet – te beschikken.

 • Allround timmerwerk
  • Stelwerk kozijnen (zowel renovatie als nieuwbouw)
  • Montage houten en kunststof kozijnen, en alle aanverwante werkzaamheden
  • Afhangen ramen en deuren
  • Aftimmerwerk (onder andere):
   • Plinten
   • Dagkantaftimmeringen
   • Vensterbanken
   • Kitwerkzaamheden
  • Prefabrikage/Montagewerk (onder andere)
   • Prefab houtconstructies (wanden, daken, vloeren)
   • Prefab betonconstructies (wanden, vloeren
   • Dakkapellen
   • Kozijnen, ramen en deuren
   • Keukens
   • Kasten
   • Beplatingen (w.o. onder andere Trespa, Keralit, Etc.)
  • Betonwerken
   • Funderingsconstructies (kleinschalig)
   • Systeembekistingen
   • Natte vloeren
  • Bonnenwerk (doorgaans voor een woningbouwvereniging)
   • Vervangen keukens of delen hiervan
   • Vervangen sloten, deurkrukken enzovoort
   • Servicegerichte taken in de ruimste zin van het woord
  • Montagewerken
   • Winkelinrichtingen
   • Kasten
   • Balies
  • Diverse kleine, aanverwante werkzaamheden
 • Prefab betonconstructies (wanden, vloeren)
 • Timmeren van bekistingen
 • Monteren en storten systeembekistingen (w.o. NOE, Peri)
 • Montage elektraleidingen
 • Installeren groepenkasten
 • Aansluiten meterkasten
 • Montage kabelgoten
 • Trekken bedrading
 • Afmontagewerkzaamheden
 • Aanleggen data-netwerkbekabeling
 • Aanleggen brandbeveiliging/alarminstallaties
 • Aanleg en aansluiten verlichtingsarmaturen
 • Ruwbouw- en afbouwwerkzaamheden
 • Aanleg CV leidingen/rookgasafvoer
 • Montage riolering
 • Montage waterleidingen
 • Montage gasleiding
 • Aanleg PE
 • Beheersing van de van toepassing zijnde lastechniek welke benodigd voor de opdracht, zoals:
  • Elektrodelassen
  • Tig- lassen
  • Mig- lassen
  • Fotolassen
  • Spiegellassen
 • Beschikken over de volgende certificering:
  • Kwalificatiecode NEN-EN_ISO 9606-1:2013
  • Aanwijzing ISO 9606-1 141 T BW FM1 S s3,9 D60,3 H-L045 ss nb
  • Lasproces 141 (bereik 141, 142, 143, 145
  • Lascertificaat
  • Radiographic onderzoeksrapport
 • Loodgieterswerkzaamheden
  • Montage riolering
  • Montage waterleidingen
  • Montage Gasleiding
  • Aanleg PE
  • Voormontage sanitair
  • Afmontage sanitair
 • Werkzaamheden behorend bij loodgieter zowel woning- als utiliteitsbouw
 • CV installatie
  • Vervanging/Montage CV ketels
  • Vervanging/Montage Radiatoren en radiatorkranen
  • Aanleg CV leidingen/rookgasafvoer
 • Werkzaamheden behorend bij loodgieter/CV werkzaamheden zowel woning- als utiliteitsbouw
 • Uitvoering schoonmetselwerk
 • Uitvoering vuil metselwerk
 • Lijmwerk kzs handzaam
 • Kleinschalig voegwerk
 • Alle bijkomende werkzaamheden metselwerk gerelateerd
 • Nieuwbouw schilderwerk
 • Renovatie schilderwerk
 • Voorbehandelen
 • Houtrot renovatie
 • Maatvoeren/uitmeten wanden en vloeren
 • Tegelwerk lijm
 • Tegelwerk specie
 • Inwassen voegen
 • Kitwerk (kleinschalig)
 • Alle bijkomende werkzaamheden tegelwerk gerelateerd