Pensioenopbouw als ZZP’er

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft één op de vier ZZP’ers (nog) niks geregeld voor het pensioen. Dit kan komen omdat de verantwoordelijkheid voor een pensioen door de ondernemer zelf wordt gedragen of dat men denkt dat dit een zorg voor later is.

Er zijn diverse opties om pensioen op te bouwen, van een belegging tot een spaarrekening, maar wat is nou de juiste?

 

Banksparen of lijfrente

Banksparen of beleggingslijfrente is één van de meest voorkomende vorm van pensioenopbouw. Door het periodiek opzij zetten van geld via een bank of verzekeraar bouwt men pensioen op. Dit bedrag kan op een afgesproken moment uitgekeerd worden.

Omdat het geen verplichting is kan men flexibel per jaar bekijken wat er gemist kan worden. Dit is dan ook de reden waarom het de meest ideale vorm van pensioenopbouw is voor ZZP’ers die relatief weinig willen en/of kunnen afdragen. Mocht er gekozen worden voor deze manier van opbouwen dan is het wel raadzaam om een aanvullende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor de nabestaanden.

Het sparen van geld via deze manier heeft als nadeel dat het niet zomaar opgenomen kan worden. Daarentegen brengt het wel wat fiscale voordelen met zich mee. Zo is de inleg aftrekbaar van de belasting binnen de jaar- en reserveringsruimte en wordt het bedrag pas belast bij uitkering tegen een lager percentage.

Het ‘gewone’ sparen is ook een uitstekende oplossing, maar het gevaar hiervan is wel dat het bedrag tussentijds op te nemen is. Zelfdiscipline is dan ook sterk vereist.

 

Beleggen

Voor de wat financieel sterkere ZZP’ers kan beleggen ook een uitstekende optie zijn voor pensioenopbouw, daar zij het financieel risico makkelijker kunnen dragen. Het past echter niet bij iedereen en kijk dus goed naar het risicoprofiel. Om het risico geleidelijk af te laten nemen kan er gekozen worden voor een life-cycle belegging.

 

Hypotheek

Voor ZZP’ers die de mogelijkheid hebben om vastgoed te kopen is deze vorm van pensionopbouw uitermate geschikt. Door het aflossen van de hypotheek verlaag je de kosten voor de toekomst. Het voordeel van deze manier van pensioenopbouw is dat beleggen en/of sparen heel goed samen gaat met hypotheekaflossing.

 

Hoe nu verder?

Omdat bij veel zelfstandigen de exacte kennis op het gebied van pensioenopbouw ontbreekt is het verstandig om een adviseur in de hand te nemen. Ondanks de daaraan verbonden kosten levert het veel op in de toekomst.

Zelf kun je ook al aan de slag gaan door te kijken naar wat de maandelijkse kosten op dit moment zijn. Hierdoor kan er een beeld worden geschetst van het benodigde bedrag voor de toekomst. Uiteindelijk kom je dan samen met de pensioenadviseur tot de beste oplossing!