De gevolgen voor zzp’ers van de kabinetsplannen voor 2023

Ieder jaar, op Prinsjesdag, brengt het Kabinet de plannen voor het komende jaar naar buiten. Via de miljoenennota wordt de begroting voor het nieuwe jaar besproken. Wat er voor ZZP’ers gaat veranderen, hebben wij op een rijtje gezet.

In het kort:

  • Zelfstandigenaftrek verlaagd
  • Onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd
  • Middelingsregeling gaat weg
  • Arbeidskorting omhoog
  • Ondernemersaftrek blijft gelijk
  • FOR (Fiscale Oudedagsreserve) afgeschaft
  • Belasting op bestelauto’s verandert op de lange termijn
  • Vennootschapsbelasting en winstgrens omlaag
  • Zorgpremie zal worden verhoogt

Verlaging zelfstandigenaftrek

Oorspronkelijk was het Kabinet van plan om de zelfstandigenaftrek in 2036 af te bouwen naar €3.240, maar nu heeft men voorgenomen dit al in 2027 te verlagen naar €900.

Hieronder vind je een kort overzicht van de zelfstandigenaftrek voor de komende jaren, tot 2027.

2022 2023 2024 2025 2026 2027
€6.310 €5.030 €3.750 €2.470 €1.200 €900

Onbelaste reiskostenvergoeding

Tot 2022 was de reiskostenvergoeding (onbelast) €0,19 per kilometer, in 2023 wordt dit €0,21 en deze wordt zelfs verhoogd naar €0,22 per kilometer in 2024.

Middelingsregeling

De middelingsregeling is bedoeld om mensen, die een sterk wisselend inkomen hebben, de mogelijkheid te geven dit inkomen over een periode van 3 jaar te spreiden. Dit houdt in het kort in dat deze mensen dan te veel betaalde belasting terug krijgen. Echter, wordt deze regeling in 2023 geschrapt.

Arbeidskorting

Volgend jaar gaat de arbeidskorting omhoog. Dit houdt in dat iedereen met een inkomen uit arbeid tot €115.000 hier een voordeel uit gaat halen. Mocht je een rekenvoorbeeld willen zien, klik dan op deze link!

Ondernemersaftrek

Er zijn diverse aftrekposten waar je als zzp’er gebruik van kan maken. Voorbeelden hiervan zijn de startersaftrek, investeringsaftrek en meewerkaftrek. Deze blijven allen gehandhaafd en veranderen ook niet op de inhoud.

Fiscale oudedagsreserve

Ondanks negatieve reacties op de eerder gepubliceerde plannen van het kabinet om de fiscale oudedagsreserve af te schaffen, houdt men toch voet bij stuk. In 2022 kunnen zelfstandigen nog 9,44% van de gemaakte winst (tot een maximum van €9.632) als aftrekpost gebruiken op de belasting voor een reservering op de oude dag. Dit gaat dus verdwijnen in 2023.

Belasting op bestelauto’s

Dit item is niet direct van toepassing voor het volgende jaar, maar is toch benoemd in de plannen van het kabinet voor 2023. De regering wil namelijk dat bestelauto’s dezelfde belastingheffing gaan krijgen als personenauto’s. Vanaf 1-1-2025 ga je dus BPM betalen en ook gaat de motorrijtuigenbelasting in dat jaar omhoog met 15%.

VPB en winstgrens

De plannen liggen er om het maximum in het lage tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen naar €200,000. Wel gaat het tarief omhoog met 4% naar 19%. Dit houdt in dat bedrijven met een winst van meer dan €200k vanaf 1-1-2023 het hoge tarief gaan betalen. Deze gaat ook omhoog, van 25 naar 25,8%.

Zorgpremie

Als laatste wordt de zorgpremie genoemd. Dit heeft niet alleen betrekking op zzp’ers maar eigenlijk iedere inwoner. Tezamen met de verhogen van de zorgpremie gaat ook de zorgtoeslag omhoog.

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen over hoe je het beste kunt omgaan met deze veranderingen? Neem dan contact op met je belastingadviseur/boekhouder.