Regering stimuleert bouwsector

Het kabinet heeft besloten om op korte termijn maatregelen te nemen die de bouw tijdens de coronacrisis zal stimuleren. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het woningtekort en het feit dat de bouw een belangrijke economische pijler is.

Het uiteindelijke doel is een stijging van nieuwbouwwoningen realiseren. De regering zal zelf directe investeringen gaan doen naast het stimuleren van verduurzaming en acties ondernemen om de bouw niet te remmen. De overheid, de bouwsector en alle instanties op de woningmarkt werken samen aan een plan om ook na 2020 de bouw door te laten gaan.

De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties stelt dat de bevolking tijdens en na de crisis betaalbare woningen dient te kunnen vinden. Bij de vorige crisis is de bouwsector erg hard getroffen en was een lange periode nodig om de productie weer op niveau te krijgen. Dit wil men tegengaan door op korte termijn maatregelen te nemen.

Overheidsinvesteringen

Geplande investeringen versnellen of simpelweg gewoon door laten gaan zijn één van de maatregelen die genomen zullen worden. Al gemaakte plannen en bestaande projecten van de overheid zullen naar voren worden getrokken of versneld. Een bedrag van 15 miljoen euro aan onderhoudswerkzaamheden zal al in 2020 plaats gaan vinden. Tevens zal het kabinet 50 miljoen euro uittrekken om investeringen in sport en scholengebouwen te ondersteunen. Verduurzaming en energiebesparingsmaatregelen koppelen met renovatie en onderhoudswerk zal ook sterk gestimuleerd worden door het Rijk.

Er is een Taskforce Infra vanuit de overheid in het leven geroepen die samen met brancheorganisaties zal kijken naar zowel korte als lange termijn maatregelen die uitgevoerd kunnen worden om ook dit onderdeel te stimuleren.

Hogere subsidie voor consumenten

Ondanks de onzekerheid die een crisis geeft, wil de overheid huiseigenaren motiveren om verduurzamingen aan hun huis niet uit te stellen. De oplossing hiervoor is de verruiming van de SEEH-regeling (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis). Voor de periode van 1 juni tot en met 31 december van dit jaar zal er niet 20 maar 30% van de kosten worden vergoed.

Woningbouwimpuls

Om de woningbouw het zo makkelijk mogelijk te maken zullen barrières en procedures die bij de realisatie van plannen komen kijken zo veel mogelijk worden ontnomen. Gemeentes kunnen hulp verwachten met processen die komen kijken bij woningbouwrealisatie. Het kabinet stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor deze maatregel.

Ook zal in overleg het tekort aan woningbouwgrond worden aangepakt. Gemeentes zijn bereid prioriteit te geven aan woningbouw en vragen daarbij om een bijdrage van 1 miljard euro. Verschillende organisaties hebben al plannen gereed om in te dienen. Met behulp van deze impuls verwacht men dat er snel betaalbare huizen beschikbaar komen voor starters en mensen met middeninkomens. De woningbouwimpuls zal vanaf 1 juli actief zijn.

Als laatste zal er ook gekeken worden naar huisvesting voor kwetsbare groepen. Daklozen, arbeidsmigranten en andere hulpbehoevenden dienen door de impuls van 50 miljoen euro sneller aan een woning te komen. Immers is goede huisvesting essentieel om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Een extra van 10 duizend woningen zal naar verwachting worden gecreëerd voor deze groepen.