Waarmee starten en waarmee stoppen?

We willen heel graag van jou horen waarmee we moeten starten (kans) en waarmee we naar jullie mening – bij wijze van spreken vandaag nog – zouden moeten stoppen. Het kunnen (ogenschijnlijk) kleine details zijn of grotere punten zoals een procedure die naar jouw mening inefficiënt of zelfs overbodig is. Er zijn geen goede of foute antwoorden; met jouw input kunnen we Regiebouw blijven verbeteren dus laat het vooral weten!
Starten en stoppen

Waarmee moeten we starten?

Waarmee moeten we stoppen?