TOZO definitief verlengd tot eind augustus

De tweede TOZO regeling zal vanaf 1 juni tot en met 31 augustus beschikbaar zijn voor zowel zelfstandigen die TOZO 1 al krijgen als voor ondernemers die dit nog niet hebben. Voor aanvragen met betrekking tot verlening zal dan ook een verkort formulier worden gehanteerd.

Het grootste verschil tussen TOZO 1 en 2 is dat het inkomen van de partner getoetst wordt bij de aanvraag. Deze toets houdt in dat het inkomen van de aanvrager en zijn/haar partner samen niet boven het sociaal minimum mag komen. Tevens kan de TOZO 2 alleen worden aangevraagd voor de maanden juni, juli en augustus, ongeacht of men TOZO 1 al ontvangt of niet.

Naast de inkomenssteun voor levensbehoeften is er ook een bedrijfskrediet beschikbaar gesteld. Ondernemers kunnen een lening van maximaal 10.157 euro aanvragen, dit bedrag is hetzelfde als de TOZO 1 en 2 samen. Dit krediet zal echter niet gelden voor ondernemers die reeds een faillissement of surseance van betaling hebben aangevraagd.