VGM beleid

Het zorgvuldig en bewust omgaan met veiligheid en milieu wordt steeds belangrijker, zowel intern als naar externe partijen. Om aan de wensen van onze opdrachtgevers te kunnen blijven voldoen en om voor onze ZZP’ers zoveel mogelijk bij te dragen aan een veilige werkomgeving, heeft Regiebouw een veiligheidszorgsysteem opgezet.