Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers?

06.06.2019 – Na negen jaar van overleg en onderhandeling is het dan eindelijk zo ver: gisteren is een concept-pensioenakkoord gepresenteerd. Als het principeakkoord over pensioenen doorgaat, heeft dit ook gevolgen voor ZZP’ers; die moeten zich straks verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

 

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

In het principe akkoord is namelijk opgenomen dat ZZP’ers zich verplicht moeten gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (basisverzekering). Dit heeft voor nogal wat negatieve reacties onder ZZP’ers gezorgd, waarbij als grootste bezwaren de weigering van verzekeringsnemers door verzekeraars en de vaak hoge premies worden genoemd.

Dat de AOV-plicht er zeer waarschijnlijk toch gaat komen is toe te schrijven aan de vakbonden en de PvdA en GroenLinks. Die partijen stellen dat er sprake is van een ongelijke concurrentiestrijd met vaste werknemers omdat werkgevers voor ZZP’ers geen premies hoeven af te dragen en het daarmee voor hen aantrekkelijk maakt om ZZP’ers in te huren.

Daarnaast zien de politieke partijen de grote groep onverzekerden als een gevaar voor de samenleving. Geschat wordt dat op dit moment 80 procent van de ZZP’ers geen AOV heeft.

 

Pensioen

Er komt geen pensioenplicht voor ZZP’ers, iets waar ook veel ZZP’ers op tegen waren. Met de nieuwe pensioencontracten kunnen ZZP’ers straks wel eenvoudiger pensioen opbouwen en het wordt fiscaal aantrekkelijker om zelf voor pensioen te sparen.