Uitleg over de WAB?

De belangrijkste veranderingen van de WAB inzichtelijk? Download onze whitepaper!

Wat verandert er precies met de WAB

Cobouw Bouwkosten berekende onlangs dat de bouw geconfronteerd wordt met fors hogere loonkosten als gevolg van de WAB. Vooral voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst en voor uitzendkrachten moet u als werkgever flink meer betalen: de stijging bedraagt ten minste 4 á 6 procent. Dit is nog zonder eventuele extra kosten die hier nog bovenop komen als er nieuwe cao’s worden afgesloten, waarmee de kostenstijging kan oplopen tot wel 10 procent.

De belangrijkste veranderingen als gevolg van de WAB

Waar worden de hogere loonkosten door veroorzaakt? En wat zijn andere gevolgen van de WAB? We zetten de speerpunten hieronder voor u uiteen.

wab

WW premie

De hoogte van de WW-premie is niet meer afgeleid van de sector en de risicopremiegroep waarin u actief bent maar zal worden gebaseerd op het soort arbeidsovereenkomst. Als er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is er de lage WW-premie van toepassing (2,94 %)*. Voor de overige overeenkomsten geldt de hoge WW-premie (7,94 %)*.

In 1 overzicht helder welke WW-premie wanneer van toepassing is? Klik hier voor meer informatie over de WW-premies

Transitievergoeding

Als de arbeidsovereenkomst op uw initiatief niet wordt voortgezet, heeft de werknemer (en ook de uitzendkracht) recht op uitbetaling van de transitievergoeding. De werknemer heeft dit recht direct bij aanvang van het dienstverband en niet zoals nu het geval is pas na twee jaar. Voor 1 januari 2020 hebben werknemers die meer dan 10 jaar in dienst zijn recht op een hogere transitievergoeding. Dit komt per 1 januari 2020 te vervallen. De berekening van de transitievergoeding blijft overigens ongewijzigd: 1/3 maandsalaris per dienstjaar, ongeacht de duur van de overeenkomst.

Verruiming ketenbepaling

De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt van 2 jaar naar 3 jaar verruimd. Dit houdt in dat er 3 contracten in 3 jaar afgesloten kunnen worden voordat een contract voor onbepaalde tijd moet worden aangegaan.

Versoepeling ontslagrecht

Tot 1 januari 2020 moeten werkgevers willen ze een werknemer ontslaan volledig voldoen aan één van de ontslaggronden. Per 1 januari 2020 komt er een nieuwe ontslaggrond (i-grond), deze ontslaggrond geeft de mogelijkheid meerdere ontslaggronden te combineren (cumulatiegrond).

Informatieplicht inlener

De opdrachtgever is verplicht om de bij hem geldende arbeidsvoorwaarden door te geven aan de uitzend-/ of payrollonderneming.

Sectorindeling

Voor de Werkhervattingskas (ZW- en WGA premie) blijft de sectorale indeling wel van toepassing. Per 1 januari 2020 worden alle uitzendondernemingen ingedeeld in de sector 52 (Uitzend-ondernemingen). Payrollbedrijven worden ingedeeld in de sector 45 (Zakelijke dienstverlening 3).

Nieuwe definitie oproepovereenkomst

In de wet is een nieuwe definitie van de oproepovereenkomst opgenomen. Er is sprake van een oproepovereenkomst als de omvang van de arbeid niet vastligt of de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten.

Onderscheid payroll en uitzendovereenkomst

In de WAB is een definitie opgenomen van de payrollovereenkomst. Het komt erop neer dat als er geen sprake is van een allocatieve activiteit en de werknemer exclusief ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever er sprake is van een payrollovereenkomst. Dit moet per individuele situatie beoordeeld worden.

Overzicht van alle veranderingen downloaden?

We hebben de belangrijkste veranderingen als gevolg van de WAB voor u uitgewerkt in onze Whitepaper WAB. Vraag hier uw whitepaper aan!

Uitzendkrachten vervangen door ZZP’ers? Nu is hét moment

Wilt u ook niet met 6 tot 10 procent stijging van uw loonkosten worden geconfronteerd en ziet u op dit moment niets in de oplossing om uw tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten in vaste dienst te nemen? Dan kunt u uw uitzendkrachten eenvoudig vervangen door ZZP’er en daarvoor is nú het uitgelezen moment!