Wanneer is de hoge of de lage WW-premie van toepassing?

De hoogte van de WW-premie is niet meer afgeleid van de sector en de risicopremiegroep waarin u actief bent maar zal worden gebaseerd op het soort arbeidsovereenkomst. Als er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is er de lage WW-premie van toepassing (2,94 %)*. Voor de overige overeenkomsten geldt de hoge WW-premie (7,94 %)*.
Met de nieuwe vorm van premiedifferentiatie WW is de hoogte van de WW-premie niet meer afgeleid van de sector en de risicopremiegroep waarin de werkgever actief is. De aard van het contract – vast (voor onbepaalde tijd) of flexibel – is vanaf 2020 leidend voor de hoogte van de WW-premie. In geval van een vast contract betaalt de werkgever minder WW-premie. Zo worden werkgevers gestimuleerd om vaste contracten te bieden aan werknemers. Om in aanmerking te komen voor de lage premie moet het gaan om een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij geen sprake is van een oproepovereenkomst.
In het schema hieronder laten we zien wanneer welke WW-premie van toepassing is.
wab hoogte ww premie

Voor uitgebreidere informatie over de WW-premie verwijzen we u naar het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW van de Rijksoverheid. Dit document heeft ook als bron gediend voor de informatie die u over de ww-premie in dit whitepaper leest.