Ook ZZP’ers ontvangen brief van Wiebes: geen boetes of naheffingen

Nadat staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes een aantal branche-organisaties al een brief verstuurde waarin hij aangaf dat opdrachtgevers en ZZP’ers niets te vrezen hebben, was het de beurt aan ruim een half miljoen ZZP’ers.

Als een opdrachtgever u als ZZP’er inhuurt en wij constateren achteraf dat er sprake is van loondienst, zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen opleggen.

Eric Wiebes, Staatssecretaris van Financiën

Geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen tot in ieder geval 2018

De strekking van de brief die Wiebes aan ZZP’ers heeft verzonden is gelijk aan de brief die hij aan branche-organisaties verstuurde. Hij benadrukt stellig dat ZZP’ers en opdrachtgevers eventuele boetes en naheffingen niet hoeven te vrezen, in ieder geval tot 1 januari 2018.

Wat verstaat Wiebes onder kwaadwillend?

Opdrachtgevers die niet kwaadwillend zijn, zijn dus volledig gevrijwaard van eventuele naheffingen en boetes als gevolg van het werken met ZZP’ers. Maar wat wordt nu precies verstaan onder kwaadwillend? Ook dat wordt in de brief van Wiebes duidelijk gemaakt.

Kwaadwillend is de opdrachtgever of ZZP’er die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een fictieve dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).

De Belastingdienst richt de handhaving nu eerst op de ernstige gevallen: situaties waarbij partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het daarbij dus niet om een ZZP’er bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wél om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kunt u denken aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

Bij kwaadwillenden zal de Belastingdienst handhavend optreden en dus wel correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen opleggen.

Download hier de brief van Wiebes