ZZP’er als erkend leerbedrijf voor MBO stages

Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, heeft in haar brief over de beroepspraktijkvorming in het MBO van afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij het lopen van stage bij ZZP’ers wil gaan stimuleren.

MBO leerlingen zouden vaker stage kunnen lopen bij ZZP’ers maar dat komt momenteel weinig voor omdat er veel onduidelijkheid over bestaat. Om als erkend leerbedrijf aangemerkt te kunnen worden, moeten ZZP’ers wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Het gaat Minister Bussemaker voornamelijk om ZZP’ers die actief zijn in specialistische, vaak creatieve beroepen zoals goud– en zilversmeden.

De brief van de Minister is een antwoord op de vraag van De Tweede Kamer om meer mogelijkheden voor stageplekken te zoeken. Veel MBO studenten hebben moeite om ervaring op te doen in de praktijk, terwijl dit voor het afronden van hun opleiding wel noodzakelijk is.