Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Hieronder kunt u onze algemene voorwaarden voor opdrachtgevers (onze leveringsvoorwaarden) downloaden, welke van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten evenals de daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Regiebouw B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Regiebouw B.V.
Handelend onder de naam Regiebouw
Inschrijfnummer KvK: 60674296