Nieuws & Blog

  • Alles
  • Algemeen
  • Arbeidswetgeving en ZZP
  • Bouw nieuws
  • Coronacrisis
  • Nieuws
  • Uncategorized
  • ZZP Fiscaal nieuws
  • ZZP VAR en DBA nieuws

Verdere uitbreiding van de TVL voor Q2 2021

Om omzetverlies door de coronamaatregelen te compenseren voor ondernemers heeft de overheid de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten verlengd. Het subsidiepercentage stijgt van 85 naar 100%. De verwachting is dat ondernemers in de tweede helft van mei de subsidie kunnen aanvragen. […]

Lees verder

Verzekeringen voor ZZP’ers in de bouw en techniek

Als ZZP’er in de bouw of techniek heb je nu eenmaal te maken met bepaalde risico’s. Gelukkig hoef je deze risico’s niet zelf te dragen en het is ook verstandig dat niet te doen. Wij hebben de belangrijkste verzekeringen voor je op een rij gezet! […]

Lees verder

verzekering

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor 1e kwartaal 2021 aan te vragen voor ZZP’ers

Om omzetverlies door de coronamaatrdegelen te compenseren voor ondernemers heeft de overheid de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten verlengd. Vanaf 15 februari 2021 kan er subsidie worden aangevraagd over het eerste kwartaal van dit jaar. […]

Lees verder

De Gasketelwet

Op 1 oktober 2020 is de gasketelwet ingegaan. Het is een stelsel wat monteurs en bedrijven die werken aan gasverbrandingsinstallaties verplicht om zich binnen 1,5 jaar na datum van ingang te laten certificeren. […]

Lees verder

fittings-2784902_960_720

Avondklok en uitzondering voor ZZP’ers

ZZP’er en binnen de avondklok aan het werk of al op weg naar werk? Dan moet je twee verklaringen bij je hebben. […]

Lees verder

avondklok voor zzpers, verklaringen avondklok zzpers

Pilotfase met Webmodule van start gegaan

Maandag 11 januari was het zover: de pilotfase met de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties is van start gegaan. De komende 6 maanden zal de webmodule worden getest en zal in overleg met diverse marktpartijen worden beoordeeld of de webmodule werkbaar is of dat er zaken bijgesteld dienen te worden. Of dit zal gebeuren en of de webmodule uberhaubt zal worden ingevoerd, is aan een nieuw kabinet. […]

Lees verder

Webmodule ZZP, WAB

Tien miljoen euro ter beschikking voor de bouw

De overheid heeft samen met werkgevers en werknemers in de bouw besloten dat er tien miljoen euro vanuit het onderwijs- en ontwikkelingsfonds beschikbaar wordt gesteld om de arbeidskrapte in de bouw te voorkomen. […]

Lees verder

new-building-3284911_1920

Verder uitstel handhaving Wet DBA en testen Webmodule vanaf 1 januari 2021

Het huidige uitstel van de handhaving Wet DBA wordt verlengd tot 1 januari 2021 en de fiscus zal tot in ieder geval oktober 2021 geen boetes uitdelen aan bedrijven waar werkzaamheden ten onrechte op ZZP basis worden uitgevoerd. […]

Lees verder

office-1209640_960_720

Corona lijkt nauwelijks problemen te vormen voor ZZP’ers in de bouw

ZZP’ers in de bouw worden momenteel minder hard getroffen door de gevolgen van Corona dan tijdens de uitbraak van de pandemie. Dit in groot contrast met het begin van dat jaar. Slechts 20% van de ZZP’ers in deze sector hebben een beroep gedaan op de extra steunmaatregelen, de TOZO-regeling. Wel is het aantal nieuw geregistreerde klein- en midden bedrijven gedaald, voornamelijk in de infrasector en het sloop- en grondwerk. Dit is niet volledig te wijten aan de gevolgen van Corona want, de bouw heeft ook te maken met de PFAS en stikstof problematiek. […]

Lees verder

architecture-1541086_1920

Is het slim om nog kosten te maken in 2020?

Als ZZP’er kun je profiteren van diverse aftrekposten, waarmee je fiscale voordelen kunt behalen. De KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) is er één van. De regeling geldt voor gedane investeringen, mits ze voldoen aan de voorwaarden. […]

Lees verder

savings-2789112_1920

Derde steunpakket voor ZZP’ers opengebroken door kabinet

Tijdens de persconferentie met de aankondiging van de aangescherpte corona maatregelen heeft het kabinet ook laten weten dat de vermogenstoets voorlopig niet meer zal worden gehandhaafd binnen het derde deel van de Tozo. De plotselinge verandering kan wel zorgen voor een vertraging bij de aanvraag binnen de uitvoerende organisaties. ZZP’ers zijn positief gestemd door dit besluit. […]

Lees verder

mark-2684712_1920

Tozo verlengd maar met vermogenstoets

Het kabinet heeft onlangs besloten dat de Tozo verlengd wordt tot 1 juli 2021. Naast de partnertoets zal er voor het derde steunpakket ook een vermogenstoets gelden. Dit houdt in dat ondernemers met een bepaald bedrag aan eigen geld geen aanspraak meer kunnen maken op de regeling. Daarnaast zal ook het percentage voor de loonsteun, onderdeel van de NOW, in stappen worden afgebouwd. Diverse organisaties zijn hier niet geheel tevreden over, maar de Minister blijft benadrukken dat het behoud van banen en bedrijven de doelstelling is. Er zijn nog onderhandelingen gaande omtrent de zelfstandigenaftrek en winstbelasting. […]

Lees verder

binnenhof-1453078_1920

Verlaging zelfstandigenaftrek versneld

Het kabinet is van plan om de zelfstandigenaftrek de komende jaren in 10 stappen, sneller dan verwacht, af te bouwen. Per 1 januari 2020 is de aftrek al verlaagd met ruim twee duizend euro, daar komt nog eens ruim drie duizend bij. De plannen zijn onderdeel van de begroting voor het komende jaar. […]

Lees verder

bank-note-209104_1920

Waarom het afsluiten van een AOV verstandig is

Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht maar wel zeer aan te raden voor ZZP’ers. Daar je tijdens ziekte niet door de overheid geholpen kan worden. In dit artikel lees je waarom het verstandig is om een AOV af te sluiten als ZZP’er. […]

Lees verder

insurance-3113180_960_720

Verlenging TOZO nodig om corona-proof ondernemen mogelijk te maken

Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met diverse zelfstandigenorganisaties een onderzoek gedaan naar de mogelijke verlenging van de TOZO na 1 oktober. De resultaten wijzen uit dat ondernemers graag maatwerk willen om hen te helpen corona-proof ondernemen mogelijk te maken. Omscholingstrajecten en ontwikkelingsadviezen naast een inkomensondersteuning zou de gewenste oplossing zijn. […]

Lees verder

check-list-4609829_1280

Btw-aangifte bij geen omzet, hoe zit het precies?

Het kan zijn dat je als ondernemer door onvoorziene omstandigheden geen omzet hebt kunnen draaien. Het is belangrijk om ook in dit geval toch btw-aangifte te doen. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete. Daarnaast is er sinds 1 januari 2020 een regeling in het leven geroepen voor ondernemers die minder dan 20.000 euro per jaar aan omzet draaien. De zogeheten KOR. […]

Lees verder

audit-4576720_960_720

Alles over de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Vanaf 1 januari 2022 zal naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging in werking treden. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee voor de bouwsector. Allereerst is de wettelijke definitie van aanneming van werk aangepast. Daarnaast wordt de waarschuwingsplicht en de verplichting van het opleverdossier aangescherpt. Tevens zal de aannemer ook na oplevering aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en dient de aannemer de klant schriftelijk te informeren of men beschermd is tegen het risico van faillissement. […]

Lees verder

28-VC_20190417_0245_6868

Uitvoering ZZP-verzekering kan voor problemen zorgen

De belastingdienst en het UWV voorzien problemen in de uitvoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het zou te ingewikkeld zijn en Minister Koolmees verwacht begin 2021 een wetsvoorstel te kunnen presenteren die wel goed uitvoerbaar is. […]

Lees verder

notes-514998__340

Bouw mogelijk gemaakt door veevoerwet

Door het einde van het PAS-systeem in Mei 2019 is de bouw hard getroffen. Dit terwijl de sector voor slechts een klein gedeelte van de totale stikstofuitstoot zorgt. Met de komst van een nieuwe veevoerwet wil Minister Schouten de bouw weer een impuls geven. De nieuwe wet houdt in dat er een maximum komt op het krachtvoer dat boeren in bezit mogen hebben. De uitstoot van het vee kan namelijk beïnvloed worden door het aanpassen van het dieet. De boeren zijn hierover niet tevreden maar desondanks wil de minister de wet doorvoeren en dit juridisch vastleggen door middel van een boete als veehouders het maximum overschrijden. Door deze wet kunnen weer bouwprojecten rondom natuurgebieden plaatsvinden en is er ruimte voor infrastructuurprojecten. […]

Lees verder

cattle-13384_960_720

Reactie kabinet op rapport van Remkes

Het kabinet heeft onlangs gereageerd op het adviesrapport dat de commissie onder leiding van Johan Remkes heeft opgesteld. Het kabinet zal maatregelen gaan nemen om de bouw tegemoet te komen omtrent de stikstofuitstootaanpak. De sector is hard geraakt, waar men slechts een klein aandeel heeft in de landelijke stikstofuitstoot. Een streefdrempel van 26% zal zeer waarschijnlijk ingevoerd worden ondanks kritiek van de oppositie die eist dat er alsnog een drempel van 50% komt. […]

Lees verder

industry-1752876_960_720

Plannen voor ZZP-minimumtarief en zelfstandigenverklaring geschrapt

Onlangs heeft de regering besloten dat er geen ZZP-minimumtarief en zelfstandigenverklaring komt. Er zouden te veel complicaties zijn momenteel. Werkgevers hebben ook afkeurend gereageerd op de plannen. ZZP organisaties daarentegen blijven vechten voor een betere positie voor zelfstandigen op de arbeidsmarkt. […]

Lees verder

pencil-1891732_960_720

Overheid kan tienduizenden banen in de bouw redden

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in een rapport vastgesteld dat de overheid met een aantal maatregelen tienduizenden banen in de bouw kan redden. Dit kan gerealiseerd worden door zowel directe als indirecte investeringen […]

Lees verder

scaffold-1207389_960_720

Bouw wil dat adviesrapport Remkes op korte termijn wordt uitgevoerd

De bouw is hard getroffen door de PAS-crisis. Johan Remkes stelt in zijn adviesrapport dat de sector gesteund moet worden. Onder andere het invoeren van een drempelwaarde om de procedure van vergunningsaanvragen te vereenvoudigen staat hierin. De sector verwelkomt dit plan en ziet het graag uitgevoerd worden. […]

Lees verder

excavators-800996__340-freshblue

25% van TOZO aanvragen niet uitbetaald of afgewezen

Uit een vragenronde onder gemeentes door BNR is gebleken dat 25% van de TOZO aanvragen niet uitbetaald is, afgewezen werd of niet volledig was. Binnen de gemeente Heerlen, waar bijna alle aanvragen inmiddels verwerkt zijn, blijkt dat ruim 10% is afgewezen. Verder zal er voor de verlengde TOZO het partnerinkomen mee gaan tellen en dit wordt actief gecontroleerd middels de partnertoets. Deze regeling geldt tot en met september van dit jaar. […]

Lees verder

papers-3819540_960_720

Roep om aandacht voor ZZP’ers die over de grens wonen

Momenteel is er nog geen steunregeling voor ZZP’ers die over de grens wonen maar in Nederland werken. Het CDA wil dat het kabinet hier op zeer korte termijn naar kijkt, ook met de omliggende landen. […]

Lees verder

connect-20333__340

Pensioenopbouw als ZZP’er

Eén op de vier ZZP’ers heeft nog geen pensioenregeling, daar de verantwoordelijkheid zelf gedragen wordt. Sparen, beleggen of een hypotheek nemen zijn de voornaamste manieren en zeer toegankelijk. […]

Lees verder

piggy-bank-968302__340

AOV voor zelfstandigen in strijd met Europees recht

Onlangs hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een voorstel gedaan om de ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) voor zelfstandig ondernemers te verplichten. Dit is echter in strijd met het Europees recht op diverse gronden. Daarnaast ziet een duidelijke meerheid van de ZZP’ers dit voorstel niet zitten en is er niet met hen overlegd. […]

Lees verder

laptop-3196481_960_720

10 tips om de bouw te verduurzamen

Door de stikstofcrisis in 2019 zijn veel bouwen stil komen te liggen. Om dit voor je eigen bedrijf te voorkomen zijn er 10 tips die men kan gebruiken om te verduurzamen. […]

Lees verder

architecture-1541086_960_720

Regering stimuleert bouwsector

Het kabinet gaat op korte termijn maatregelen nemen die de bouw tijdens en na de Coronacrisis zal helpen. Zelf investeren, hogere subsidies geven en de woningbouw stimuleren zijn de voornaamste maatregelen die genomen zullen worden. […]

Lees verder

office-1209640_960_720

TOZO definitief verlengd tot eind augustus

De Nederlandse overheid heeft besloten om de TOZO-regeling voor zelfstandigen definitief te verlengen tot en met eind Augustus 2020. Als grootste verandering is de partnertoets in het leven geroepen. […]

Lees verder

accountant-1238598_960_720

Regiebouw Zuid opent kantoor in Tilburg

Deze week hebben wij de deuren van ons nieuwe kantoor in Tilburg geopend! We zijn vanaf nu gevestigd aan de Maidstone 48 op het industrieterrein T58, gelegen in het zuiden van Tilburg tegen Goirle aan. […]

Lees verder

regiebouw zuid achtergrond image

Mogelijke invoering van partnertoets bij Tozo aanvraag ZZP’er

Op 15 mei zal de ministerraad de verlenging van de Tozo regeling bespreken. Dit kan gepaard gaan met aangescherpte regels voor ZZP’ers. Een partner- of vermogenstoets behoren tot de mogelijkheden. […]

Lees verder

zelfstandigenaftrek

Verschil in wachttijd inkomenssteun ZZP’ers

Sinds de TOZO in het leven is geroepen kunnen ZZP’ers die in financiële problemen zijn gekomen door de Coronacrisis op overheidssteun rekenen. De aanvragen worden per gemeente afgehandeld en er zijn veel klachten vanuit ZZP land over de verschillen in wachttijd. De oorzaak hiervan is het gebrek aan een uniforme aanpak. […]

Lees verder

foto wachttijd steun

Inhoud van de Zelfstandigenregeling (Tozo) bekend

De inhoud van de steunregeling voor ZZP’ers (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, ook wel Tozo) is bekend. ZZP’ers die als gevolg van de coronacrisis inkomen verliezen en onder het sociaal minimum komen, kunnen hun inkomen de komende drie maanden aanvullen. […]

Lees verder

steunregeling zzp, tozo

Maatregelen tegen Corona op de bouwplaats

Er is een akkoord bereikt tussen het kabinet, brancheorganisaties en vakbonden over veiligheidsmaatregelen tegen corona op bouwplaatsen. Het uitgangspunt is dat er doorgewerkt kan worden in de bouw […]

Lees verder

zzp maatregelen tegen Corona op de bouwplaats

Aanvragen van verspoepelde bijstand ZZP komen op gang, moment van betaling verschilt per gemeente

Er zijn op dit moment al ruimt 10.000 aanvragen gedaan. Het verschilt per gemeente of deze week al wordt begonnen met het overmaken van voorschotten aan ZZP’ers. […]

Lees verder

steunregelingen zzp, bijstand zzp, bbz zzp

Eerste noodloketten voor ZZP’ers vandaag open

De loketten waar ZZP”ers een aanvraag voor bijstand kunnen doen als ze door de Coronacrisis inkomensverlies hebben geleden, zijn vandaag in de grote steden geopend […]

Lees verder

coronavirus-4834107_1920

Gemakkelijker bijstand voor ZZP’ers die door coronacrisis worden getroffen

ZZP’ ers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen eenvoudiger een bijstandsuitkering aanvragen. Lees meer […]

Lees verder

zelfstandigenaftrek

Bouw op één na grootste sector in aantallen ZZP’ers

Na een sterke toename de afgelopen tien jaar is de bouw uitgegroeid tot de tweede grootste sector van het land qua aantallen zelfstandigen die hierin actief zijn. […]

Lees verder

hammer-1629587__340

Aantal ZZP’ers in de bouw in tien jaar tijd sterk gegroeid

Het aantal ZZP’ers in Nederland is sterk gegroeid de afgelopen tien jaar. De bouw is met 56.000 nieuwe zelfstandigen de op één na sterkst groeiende sector. […]

Lees verder

graph-163549__340

Uitzendkrachten in 2020 fors duurder!

De loonkosten stijgen dit jaar fors. Vooral voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst en voor uitzendkrachten moet u als werkgever flink meer betalen: de stijging bedraagt ten minste 4 á 6 procent. Dit is nog zonder eventuele extra kosten die hier nog bovenop komen als er nieuwe cao’s worden afgesloten, waarmee de kostenstijging kan oplopen tot wel 10 procent! […]

Lees verder

header-wab

Opnieuw uitstel handhaving DBA, tot 1 januari 2021

Met de komst van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is de VAR-verklaring in 2016 komen te vervallen. Sindsdien worstelt het Kabinet met de vraag hoe een ZZP’er en opdrachtgever kunnen aantonen dat er sprake is van ondernemerschap en geen (fictief) dienstverband. Het uitstel komt niet onverwachts en is inmiddels de zoveelste keer dat handhaving […]

Lees verder

?

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers?

Na negen jaar van overleg en onderhandeling is het dan eindelijk zo ver: gisteren is een concept-pensioenakkoord gepresenteerd. Als het principeakkoord over pensioenen doorgaat, heeft dit ook gevolgen voor ZZP’ers; die moeten zich straks verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. […]

Lees verder

Regiebouw en Bouwscout bundelen de krachten!

Regiebouw en Bouwscout hebben hun krachten gebundeld en gaan vanaf vandaag als onderneming verder. Door de fusie ontstaat een organisatie met ruim 400 actieve ZZP’ers, waardoor Regiebouw de grootste ZZP intermediair in de bouw en techniek in Nederland is. Samen sterker Het nieuwe Regiebouw staat onder leiding van Gerard de Vries Lentsch en Wouter Raap, […]

Lees verder

metaal close up

Extra BTW nummer voor ZZP’ers

Als gevolg van de AVG heeft de Belastingdienst om privacy redenen de opdracht gekregen om het BSN nummer uit het BTW nummer van ZZP’ers halen. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet in de BTW nummers van ZZP’ers – wat feitelijk niet veel anders dan het BSN nummer is – een privacyschending en wil tevens mogelijke identiteitsfraude van […]

Lees verder

Belastingdienst-350x233

De Belastingdienst gaat 100 opdrachtgevers van ZZP’ers onder de loep nemen

27.06.2018 – Afgelopen vrijdag stuurde de minister Koolmees een brief naar de Kamer over de Wet DBA. Daarin gaf hij aan dat de Belastingdienst tot eind 2018 100 opdrachtgevers zal gaan controleren waar het risico op schijnzelfstandigheid hoog is. Omdat er enige onrust lijkt te ontstaan, gaan we graag op de aankondiging van Koolmees in. […]

Lees verder

belastingdienst-600x600

Handhaving Wet DBA (opnieuw) uitgesteld tot 1 januari 2020.

Vandaag maakten minister Koolmees en staatsecretaris Snel van Financiën bekend dat het kabinet heeft besloten de handhaving van de Wet DBA verder uit te stellen tot 1 januari 2020. Gelet de nog altijd onduidelijke huidige wetgeving, is dat goed nieuws. Het houdt immers in dat ZZP’ers en hun opdrachtgevers – zoals momenteel reeds het geval […]

Lees verder

Belastingdienst-350x233

De gevolgen van het regeerakkoord van Rutte III

Met het nieuwe regeerakkoord komt er wederom een aanpassing in de wet- en regelgeving rondom het werken met ZZP’ers. Het kabinet wil dat opdrachtgevers via een webmodule voorafgaand aan een opdracht, kunnen bepalen of zij een ZZP’er kunnen inhuren voor een opdracht. Deze zogenaamde ‘opdrachtgeversverklaring’ vervangt dus de modelovereenkomsten uit de Wet DBA. Naast de […]

Lees verder

NIeuws__Kabinet-wil-onrust-ZZP-wegnemen-350x350

Handhaving Wet DBA (opnieuw) opgeschort tot 1 juli 2018

De handhaving van de Wet DBA is opnieuw opgeschort. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft wederom besloten de handhaving van de Wet DBA uit te stellen, ditmaal tot 1 juli 2018.

Oorspronkelijk zou de Wet DBA vanaf 1 januari 2017 van kracht worden maar op 18 november 2016 werd als gevolg van felle kritiek van opdrachtgevers, ZZP’ers en belangenorganisatie reeds besloten de handhaving op te schorten tot 1 januari 2018. Deze periode is met het recente besluit van de staatssecretaris dus verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. […]

Lees verder

rb-cutout-white

Ook ZZP’ers ontvangen brief van Wiebes: geen boetes of naheffingen

Nadat staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes een aantal branche-organisaties al een brief verstuurde waarin hij aangaf dat opdrachtgevers en ZZP’ers niets te vrezen hebben, was het de beurt aan ruim een half miljoen ZZP’ers. […]

Lees verder

Belastingdienst-350x233

Wiebes: zzp’ers en opdrachtgevers hebben niets te vrezen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een brief verstuurd naar een aantal brancheorganisaties waarin hij nogmaals duidelijk maakt dat ZZP’ers en opdrachtgevers eventuele boetes en naheffingen niet hoeven te vrezen. […]

Lees verder

Belastingdienst-350x233

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

In reactie op de toenemende onrust heeft het kabinet heeft besloten de werking van de Wet DBA uit te stellen tot 2018. Reden voor de onrust is de onduidelijkheid die de wet voor veel ZZP’ers en opdrachtgevers met zich mee brengt en de signalen van ZZP’ers dat zij als gevolg van alle onduidelijkheid geen opdrachten meer krijgen. […]

Lees verder

BD logo

Kabinet wil onrust wegnemen onder ZZP’ers en opdrachtgevers

Het kabinet is van plan ‘snel iets te doen’ om de onzekerheid die als gevolg van de Wet DBA is ontstaan, weg te nemen bij opdrachtgevers en ZZP’ers. De wet die op 1 mei 2016 is ingegaan om schijnconstructies tegen tegen te gaan, heeft ertoe geleid dat verschillende bedrijven zijn gestopt met het rechtstreeks inhuren van ZZP’ers. […]

Lees verder

NIeuws__Kabinet-wil-onrust-ZZP-wegnemen-350x350

Groei in de bouwsector: de toekomst ziet er zonnig uit

Met een aanzienlijke omzetstijging in het eerste kwartaal van dit jaar is de bouwsector voortvarend begonnen aan 2016. Deze omzetstijging zal ook in het tweede kwartaal van dit jaar doorzetten, zo is de verwachting van bouwondernemingen, aldus het CBS. Bouwbedrijven zien de toekomst dan ook zonnig in. […]

Lees verder

Nieuws__Omzetontwikkeling-bouw-350x350

ZZP’er als erkend leerbedrijf voor MBO stages

Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, heeft in haar brief over de beroepspraktijkvorming in het MBO van afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij het lopen van stage bij ZZP’ers wil gaan stimuleren. MBO leerlingen zouden vaker stage kunnen lopen bij ZZP’ers maar dat komt momenteel weinig voor omdat er veel onduidelijkheid over bestaat. […]

Lees verder

Nieuws__ZZP-erkend-leerbedrijf-350x350

DNB-president pleit voor afschaffing van de zelfstandigen aftrek

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, heeft de woede van ZZP’ers over zich afgeroepen door de ZZP’er weg te zetten als dagloners en de afschaffing van de Zelfstandigenaftrek te bepleiten. De DNB-president zegt in een interview met het FD dat de overheid de fiscale prikkels om als ZZP’er te starten, moet afschaffen omdat deze […]

Lees verder

zelfstandigenaftrek

ZZP’ers krijgen in april een brief van de Belastingdienst over het verdwijnen van de VAR

Heb jij een VAR verklaring? Dan krijg je eind maart of begin april een brief van de Belastingdienst met daarin informatie over het verdwijnen van de VAR. De Belastingdienst gaat namelijk alle ZZP’ers die een VAR hebben in Nederland een brief sturen. ZZP’ers hebben onrust over vervanging VAR Doel van deze brief is het maken […]

Lees verder

Nieuws__Brief-BD-over-verdwijnen-VAR-350x350

Dit moet je als ZZP’er weten over de vervanger van de VAR

Zoals je ongetwijfeld weet, zal de VAR per 1 mei 2016 worden afgeschaft. Wat er precies gaat veranderen, lees je hier. De Belastingdienst gaat de systematiek van de VAR, waarmee er vooraf duidelijkheid en vrijwaring aan jouw opdrachtgevers wordt verschaft, afschaffen. Zij voert als reden aan dat de VAR zoals deze nu bestaat, schijnzelfstandigheid mogelijk maakt. […]

Lees verder

Nieuws__Dit-moet-je-als-ZZP-weten-over-verdwijnen-VAR-350x350

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Bezig met versturen