Wet- en regelgeving voor het werken met ZZP’ers

De wetgeving rondom het werken met ZZP’ers is al jaren een veelbesproken item. Sinds de afschaffing van de VAR verklaring zijn we meerdere kabinetten verder en nog altijd is er geen echte vervangende regelgeving. Op dit moment is de Wet DBA ingevoerd en – ondanks het feit dat de wet vervangen zal gaan worden en er geen handhaving plaatsvindt – is hiermee de methodiek van (goedgekeurde) modelovereenkomsten het leidende principe voor het werken met ZZP’ers.

Maar wat soms wel eens vergeten lijkt te worden, is dat er in de eerste plaats gewoon ‘reguliere’  (arbeids)wetgeving van toepassing is. De Wet DBA is net als alle overige initiatieven namelijk primair in het leven geroepen om duidelijkheid te bieden in gevallen van twijfel over een arbeidsrelatie, mede omdat de huidige arbeidswetgeving niet aansluit bij de praktijk.

Primaire arbeidswetgeving

Zoals gezegd is in de eerste plaats primaire arbeidswetgeving van toepassing. Het is onze stellige mening dat door onze werkwijze en voorwaarden, ook op basis van deze wetgeving zonder twijfel vastgesteld kan worden dat er geen sprake is van een (al dan geen fictieve) arbeidsrelatie. Meer lezen 

De Wet DBA

Veel zzp’ers en opdrachtgevers ervaren dat de huidige arbeidswetgeving uit 1907 niet meer past bij het tegenwoordige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Omdat de Wet DBA niet de beoogde duidelijkheid en rust heeft gebracht, streeft het kabinet naar nieuwe wet- en regelgeving die de Wet DBA in oktober 2021. Sinds 11 januari 2021 is ene pilotfase met de WAB gestart (zie hieronder) en tot oktober 2021 is de handhaving van de Wet DBA uitgesteld en worden geen boetes en naheffingen opgelegd, met uitzondering voor die gevallen waarin sprake is van kwaadwillendheid. Meer over de Wet DBA

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA)

Op 11 januari 2021 is de pilot met de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) van start gegaan. Met de webmodule kunnen opdrachtgevers de arbeidsrelatie met de door hen ingezette ZZP’ers beoordelen en de WAB moet uiteindelijk de methodiek van modelovereenkomsten gaan vervangen. Maar wat doet die webmodule nu precies, wat zijn de mogelijke uitkomsten, welke gevolgen hebben deze uitkomsten en hoe kunt u tot de eventuele invoering van de webmodule fiscaal verantwoord met ZZP’ers werken? Meer over de webmodule

Regiebouw werkt 100% DBA proof

Wij hebben onze werkwijze, voorwaarden en overeenkomsten volledig afgestemd op de Wet DBA en werken sinds de invoering van de nieuwe wetgeving volledig in lijn met de wetgeving. De geaccrediteerde certificeringsorganisatie Bureau Cicero heeft ons geïnspecteerd en gecertificeerd voor het NBBU-kwaliteitskeurmerk, voor het behalen waarvan het werken conform de Wet DBA een belangrijk criterium is.

De modelovereenkomst van Regiebouw

Regiebouw heeft een eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, bij de Belastingdienst is deze geregistreerd onder nummer 9072021792010 . Door de invoering van de Wet DBA voor opdrachtgevers en ZZP’ers is het belangrijk dat zij kunnen aantonen dat er geen sprake is van een dienstverband. De toepassing van een goedgekeurde modelovereenkomst, zoals die van Regiebouw, is daarin cruciaal.