Algemene voorwaarden voor ZZP’ers

Hieronder kunt u onze algemene voorwaarden voor ZZP’ers en onderaannemers (onze inkoopvoorwaarden) downloaden, welke van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten evenals de daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Regiebouw

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REGIEBOUW BV
Inschrijfnummer KvK: 60674296