Indexering tarieven per 1 augustus 2021

Zoals algemeen bekend, bevinden we ons in een tijd van enorme schaarste in de bouw. Bouwgrond is schaars, materiaal is schaars en vakkrachten zijn zo mogelijk nog schaarser. Deze situatie heeft – zoals u ook zult ervaren – een flinke uitwerking op de prijzen.

Ook Regiebouw ontkomt er inmiddels niet meer aan haar prijzen aan te passen aan de stijgende kosten en veranderde marktomstandigheden. Omdat veel vaklieden ‘vast zitten’ op lopende projecten of meegaan naar een nieuw project, zal deze aanpassing ook de lopende plaatsingen raken.

Ons doel is om een gezonde bedrijfsvoering en hoog kwaliteitsniveau te blijven waarborgen. We verliezen daarbij niet uit het oog dat we er voor elkaar zijn in goede en slechte tijden. Ondanks dat de markt een forsere verhoging zou rechtvaardigen, zullen we ons daarom beperken tot een indexering.

Indexering van 3.3 % per 1 augustus 2021

Wij zijn genoodzaakt om vanaf 1 augustus een prijsaanpassing van 3.3% door te voeren op de verkooptarieven voor de actieve plaatsingen die vóór 5 juli zijn aangevangen. Voor de goede orde: deze indexatie dient in feite hoger te zijn om alle kostenstijgingen op te vangen, echter hebben wij ervoor gekozen om voor lopende plaatsingen een beperktere indexering dan noodzakelijk door te voeren.