NBBU-kwaliteitskeurmerk ZZP intermediair

Regiebouw is een door de NBBU gecertificeerde ZZP intermediair. Het NBBU-kwaliteitskeurmerk geeft opdrachtgevers en ZZP’ers de garantie over het kwaliteitsniveau van de dienstverlening van Regiebouw.  Dankzij het NBBU-kwaliteitskeurmerk kunnen ZZP’ers en opdrachtgevers er dus op vertrouwen dat ze te maken hebben met een bonafide tussenpersoon en dat de bemiddelaar haar afspraken naleeft, handelt volgens wet- en regelgeving en betrouwbaar is. Het keurmerk wordt toegekend na inspectie door een geaccrediteerde controle-instelling. Hieronder zijn een aantal van de criteria uitgelicht:

Zekerheid omtrent de Wet DBA

Belangrijk criterium van het NBBU-kwaliteitskeurmerk is dat Regiebouw compliant aan de Wet DBA werkt. Het keurmerk schept hier dan ook duidelijkheid over. Het hanteren van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, volledige dossiervorming, correcte voorwaarden en juiste facturatie en betalingen zijn cruciaal voor het verkrijgen van het NBBU-kwaliteitskeurmerk. Regiebouw is onder andere op al deze punten geïnspecteerd en u bent derhalve verzekerd van een ‘DBA Proof’ werkwijze.

Transparante dienstverlening en juiste voorwaarden

Intermediairs die het keurmerk dragen, hebben een transparante, bonafide dienstverlening en hanteren correcte voorwaarden richting ZZP’ers en opdrachtgevers.

Afspraken worden nageleefd

Bij de certificering van een ZZP intermediair wordt getoetst of de ZZP intermediair zich wel aan zijn afspraken houdt, onder andere de financiële afspraken. ZZP’ers hebben derhalve de zekerheid dat Regiebouw een betrouwbare partij is die zich aan haar betalingsverplichtingen houdt.

Gedegen bestuur

Ook de bestuurders van Regiebouw zijn gescreend. U bent er derhalve van verzekerd dat u te maken heeft met een bonafide organisatie en dat het bestuur en de directie een ‘schone lei’ hebben.

Een financieel gezond bedrijf

Onderdeel van de certificering is een controle op de financiële administratie en de financiële gezondheid. Het keurmerk wordt enkel afgegeven indien de organisatie financieel gezond is en voldoet aan alle wettelijke vereisten op het gebied van administratie en facturatie. U kunt er derhalve van op aan dat wij een financieel gezonde onderneming zijn.

Een gedegen werkwijze

Ook wordt er gecontroleerd op de processen, de vastlegging en de naleving daarvan. U bent bij Regiebouw verzekerd van een gedegen werkproces waarmee een hoog kwaliteitsniveau wordt nageleefd.