De verklaringen voor de avondklok downloaden

Zonder geldige reden mag je tijdens de avondklok dus niet op straat zijn. Voor ZZP’ers die noodzakelijk werk uitvoeren tijdens de avondklok geldt een uitzondering. Je dient dan wel een (door jezelf) ingevulde “Eigen verklaring Avondklok” en “Werkgeversverklaring Avondklok”  op zak te hebben. Je hoeft deze verklaringen niet uitgeprint bij je te hebben, een digitale (ingevulde) versie is voldoende.

Misbruik

De verklaringen zijn uiteraard geen vrijbrief om de avondklok te ontwijken. Je dient duidelijk aan te tonen dat het werk noodzakelijk is. Als je toch onterecht tijdens de avondklok op straat bent, riskeer je een boete van €95,-. En zoals Mark Rutte tijdens de persconferentie heeft benoemd: oneigenlijk gebruik van de verklaringen is fraude en een misbruik. Ga dus verstandig met deze verklaringen om.