Verzekeringen: verantwoord (samen)werken

Wij vinden het erg belangrijk om veilig en verantwoord (samen) te werken. Gezondheid is immers het meest waardevolle dat je hebt en als ondernemer valt daar in zekere zin ook je financiële gezondheid onder. Daarom willen wij je met klem adviseren om tenminste twee verzekeringen te hebben, in ieder geval op het moment dat je via Regiebouw een opdracht uitvoert: de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en de ongevallenverzekering.
Uiteraard adviseren we je ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, dit hoeft vaak minder kostbaar te zijn dan vaak wordt gedacht en bovendien is de premie fiscaal aftrekbaar. Voor de ongevallenverzekering kunnen we je eenvoudig laten deelnemen in ons collectief!

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering verzekert jou tegen de financiële gevolgen van een onverhoopt ongeval. Je kunt deze verzekering zelf afsluiten of gebruik maken van de collectieve ongevallenverzekering voor de momenten dat je via ons werkt.

Afsluiten via Regiebouw?

Regiebouw heeft een Collectieve Ongevallenverzekering (COV) waaraan je kunt deelnemen. Je kunt deze verzekering per opdracht bij ons aangaan en de kosten bedragen 5 euro per gewerkte dag.

Premie 
5 euro per gewerkte dag

Wanneer gedekt 
Dagen dat je via Regiebouw werkt: 24 uurs dekking

Wat gedekt
Hieronder zie je de dekking per situatie:

Dekking Verzekerd bedrag
Uitkering bij overlijden na een ongeval € 22.500
Uitkering bij blijvende invaliditeit na een ongeval € 45.000
Uitkering bij arbeidsongeschiktheid na een ongeval € 86,54  p/dag*

* maximaal 2 jaar 

Verzekering afsluiten? 
Wanneer je wil deelnemen aan onze collectieve ongevallenverzekering, geef dit dan zsm door. Jouw deelname gaat in per de eerstvolgende maandag. We verwerken jouw verzoek binnen twee werkdagen en bevestigen jouw deelname per mail”.