De Belastingdienst gaat 100 opdrachtgevers van ZZP’ers onder de loep nemen

27.06.2018 – Afgelopen vrijdag stuurde de minister Koolmees een brief naar de Kamer over de Wet DBA. Daarin gaf hij aan dat de Belastingdienst tot eind 2018 100 opdrachtgevers zal gaan controleren waar het risico op schijnzelfstandigheid hoog is. Omdat er enige onrust lijkt te ontstaan, gaan we graag op de aankondiging van Koolmees in.

De brief van Koolmees en strekking daarvan

Minister Koolmees schrijft in zijn brief dat de controles op arbeidsrelaties scherper worden. Niet alleen de zogenaamde ernstige kwaadwillenden die de Belastingdienst eerst al in het vizier had, worden geïnspecteerd. Ook de minder ernstige ‘kwaadwillenden’ worden dit jaar nog gecontroleerd. “De Belastingdienst moet zijn tanden laten zien”, zei staatssecretaris Snel (Financiën) afgelopen zaterdag in het AD. Ook de Inspectie SZW, die wordt uitgebreid, krijgt de opdracht het opsporen van schijnzelfstandigheid prioriteit te geven.

Toezichtplan

Op 1 juli komt de Belastingdienst met een toezichtplan waarin te lezen is hoe de dienst het toezicht op arbeidsrelaties gaat invullen. Een van de onderdelen is dus een selectie van 100 opdrachtgevers van wie de modelovereenkomst ‘al dan niet is goedgekeurd’. Maar bij deze 100 zitten ook opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest.

Dat kan natuurlijk elke opdrachtgever zijn, maar in zijn brief is de minister iets specifieker. “De focus ligt bij de opdrachtgevers die óf nog niet in beeld zijn geweest bij de Belastingdienst of die niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst.”

Dat houdt dus in dat bedrijven die wel werken met een goedgekeurde modelovereenkomst, zich niet al te veel zorgen hoeven te maken. Aan uitlatingen van de bewindslieden in de pers kan daarnaast afgeleid worden dat de Belastingdienst en de Inspectie SZW zich ook vooral zullen richten op sectoren met lage tarieven voor zzp’ers. Denk bijvoorbeeld aan pakketbezorgers en natuurlijk specifiek de onderneming Deliveroo, die al lang onder vuur ligt.

Betaalt u marktconforme tarieven, houdt u de richtlijnen van de Wet DBA aan en werkt u met goedgekeurde modelovereenkomsten? Dan heeft u niets te vrezen.

 

Bewijslast bij Belastingdienst

Afhankelijk van de bevindingen vanaf 1 juli, zal de Belastingdienst het toezichtplan aanpassen. Minister Koolmees: “toezicht vindt zo plaats waar de grootste risico’s van schijnzelfstandigheid zijn”.

Overigens ligt de bewijslast voor schijnzelfstandigheid bij de Belastingdienst. Die dus aantonen dat een opdrachtgever als ‘kwaadwillend’ aangemerkt kan worden, zo schrijven de bewindslieden.

Verder gaan SZW en de Belastingdienst onderzoeken hoe ze beter informatie kunnen uitwisselen. Zo kunnen door de Inspectie SZW geconstateerde overtredingen ook door de Belastingdienst worden beoordeeld. Ook signalen over onderbetaling, illegale tewerkstelling en schijnconstructies worden gedeeld.[/vc_column_text]

Conclusie: geen reden voor onrust als u de Wet DBA volgt

Er is geen reden voor onrust:

  • In feite is er namelijk helemaal niets veranderd: handhaving op de Wet DBA is uitgesteld en er zullen geen boetes en naheffingen worden opgelegd. Uitzondering op deze regel is en was er voor gevallen waar sprake is van zogenaamde ‘kwaadwillendheid’.
  • Binnen de groep van ‘kwaadwillenden’ is een selectie gemaakt van opdrachtgevers die in de ogen van de Belastingdienst doelbewust de grenzen opzoeken en wellicht ook overschrijden. Deze bedrijven kunnen vanaf 1 juli bezoek van de Belastingdienst verwachten.
  • De focus voor deze controles ligt bij de opdrachtgevers die óf nog niet in beeld zijn geweest bij de Belastingdienst of die niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst. Dat houdt dus in dat bedrijven die wel werken met een goedgekeurde modelovereenkomst, zich niet al te veel zorgen hoeven te maken.
  • De Belastingdienst en de Inspectie SZW zullen zich zoals het lijkt vooral richten op sectoren met lage tarieven voor ZZP’ers. De vaklieden die u via Bouwscout inzet, vallen hier niet onder.
  • De bewijslast voor schijnzelfstandigheid en kwaadwillendheid ligt bij de Belastingdienst. Aangezien er door de minister geen harde definitie is vastgesteld, zal dit in de praktijk naar verwachting lastig zijn. Zulks los van gevallen/bedrijven waar kwaadwillendheid evident is.
  • Goed om te beseffen: de afgelopen 2 jaar is geen enkel bedrijf beboet voor het inhuren van zogenoemde ‘schijnzelfstandigen’.