De Gasketelwet

Sinds 1 oktober 2020 is het “stelsel van certificering voor werken aan gasverbrandingsinstallaties” ook wel de gasketelwet van kracht. Met het ingaan van de wet hebben bedrijven die werken aan gasverbrandingsinstallaties 1,5 jaar de tijd om een verplichte CO-certificering te halen. Dit wordt ook wel Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide genoemd. De gasketelwet is in het leven geroepen om het aantal ongevallen door kolmonoxide omlaag te brengen in ons land.

Wat houdt de wet in?

Met de ingang van de wet wordt het per 1 april 2022 verplicht voor mensen en bedrijven die werken aan gasverbrandingsinstallaties om een CO-certificering te behalen. Er is gekozen voor een uitstel van handhaving van 1,5 jaar (vanaf 1 oktober 2020) om monteurs hiermee genoeg tijd te geven om zich te laten certificeren.

Voor wie?

De wet geldt voor alle monteurs en bedrijven die cv-ketels, gashaarden en geisers installeren, repareren, onderhouden en/of vervangen. De certificering zal alleen gelden voor de gashoudende onderdelen van de installatie en dus bijvoorbeeld niet voor radiatoren.

Bedrijven moeten een officieel geaccrediteerd BRL 6000-25 of KIWA certificaat halen, waar het voor monteurs volstaat om een theorie- en praktijk examen succesvol af te leggen.

Het bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide

Na het succesvol afleggen van de examens wordt een Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide uitgereikt. Met het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide tonen monteurs aan dat zij:

  • Kennis hebben van de oorzaken van koolmonoxideongevallen
  • Rookgasafvoerkanalen kunnen beoordelen en begroepen
  • Rookgasmetingen kunnen interpreteren en uitvoeren

Hoe kun je als monteur de persoonscertificering halen?

Er zijn diverse instanties die het certificaat kunnen afgeven. Het theorie-gedeelte kun je thuis online doen. Na het behalen van het theorie-examen dien je binnen 6 maanden praktijkexamen afgelegd te hebben. Hier zijn geen wettelijke kosten voor bepaald en het kostenplaatje hangt dus af van de aanbieder. Bovenop de kosten voor het behalen van het certificaat komen jaarlijks de kosten voor het behouden van het certificaat.

Via https://vakmanschapco.nl/informatie-zelftest/ kun je checken of je klaar bent voor het theorie examen of dat er nog bijscholing nodig is voordat je het examen aflegt.

Hoe kun je als bedrijf de certificering halen?

Als bedrijf kun je een certificering aanvragen wanneer alle monteurs van jouw bedrijf de vakbekwaamheid hebben aangetoond. Na de aanvraag volgt er een audit door de uitgevende instantie, die controleert of uitgevoerde werkzaamheden correct zijn gedaan en of het bedrijf dus in aanmerking komt voor de certificering. Als de certificering wordt toegekend ontvang je als bedrijf een speciaal keurmerk en ben je terug te vinden in het online register van de overheid.

Voor ZZP’ers

ZZP’ers zijn niet uitgezonderd van de regeling en dienen dus ook het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide te halen. Zorg dus dat je hier op tijd mee aan de slag gaat! Mocht je nog vragen hebben of graag hulp willen bij het behalen van je certificaat, neem dan gerust contact met ons op!