Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor 1e kwartaal 2021 aan te vragen voor ZZP’ers

ZZP’ers die in het eerste kwartaal van dit jaar geraakt zijn door de coronamaatregelen kunnen vanaf 15 februari 12:00 uur een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over de periode Q1 2021. De regeling zal van toepassing zijn op alle sectoren, maar er zijn bepaalde eisen waar men aan moet voldoen. Lees meer over de TVL op https://www.regiebouw.nl/corona/zzp/tvl/

De verlenging van de TVL is op 21 januari door het kabinet aangekondigd. Met de verlenging zijn ook een aantal aanpassingen aan de regeling gedaan:

  • De nieuwe regeling is ook toegankelijk voor grotere bedrijven, dus de grens van maximaal 250 werknemers is geschrapt
  • Het subsidiepercentage stijgt mee met het omzetverlies. Dit houdt in dat bij een omzetverlies vanaf 30% alle ondernemers 85% subsidie zullen krijgen
  • Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd naar 1500 euro
  • Het maximale subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd naar 330.000 euro voor MKB en 400.000 euro voor niet-mkb.

Naar verwachting is de TVL ook voor Q2 van 2021 aan te vragen, dit zal dan ongeveer in mei mogelijk worden.