Opnieuw uitstel handhaving DBA, tot 1 januari 2021

Met de komst van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is de VAR-verklaring in 2016 komen te vervallen. Sindsdien worstelt het Kabinet met de vraag hoe een ZZP’er en opdrachtgever kunnen aantonen dat er sprake is van ondernemerschap en geen (fictief) dienstverband.

Het uitstel komt niet onverwachts en is inmiddels de zoveelste keer dat handhaving wordt uitgesteld. De huidige situatie waarin enkel wordt gehandhaafd wanneer er sprake is van ‘kwaadwillendheid’, blijft daardoor tot en met 2020 van kracht.

Concreet houdt dit in dat ZZP’ers en hun opdrachtgevers – zoals momenteel dus ook het geval is – geen boetes of naheffingen opgelegd krijgen op het moment achteraf geoordeeld zou worden dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Het werken met ZZP’ers kan – mits de intenties, voorwaarden en condities correct zijn – dus nog altijd zonder risico op eventuele boetes of naheffingen.

Wat kunnen we verwachten vanaf 2021?

Onlangs presenteerden minister Koolmees en de staatssecretarissen van Financiën en Economische Zaken – met inmiddels alweer de derde voortgangsbrief aan de Tweede Kamer – hun voorstel voor de concrete invulling voor de maatregelingen uit het regeerakkoord.

Het voorstel bestaat uit de onderstaande maatregelingen, waarvan het dus de bedoeling is dat deze per 1 januari 2021 in werking treden:

Minimum tarief

Een generiek minimum-uurtarief van 16 euro. De bewindspersonen beseffen dat een minimumtarief de vrijheid van dienstverlening en vestiging beperkt. Echter dit levert minder strijd op met het Europees recht dan het eerdere plan om bij een laag uurtarief een omzetting te laten plaatsvinden van een overeenkomst van opdracht naar een arbeidsovereenkomst.

Opt-out: de zelfstandigenverklaring

Een opt-out voor de loonheffingen en de werknemersverzekeringen voor ZZP’er met een hoog tarief. het hoge tarief. Deze zogenaamde zelfstandigenverklaring biedt zekerheid vooraf. Er gelden vijf voorwaarden

  • In de overeenkomst van opdracht is opgenomen dat nadrukkelijk beogen géén  arbeidsovereenkomst te sluiten;
  • Het tarief bedraagt minimaal € 75 per uur (prijspeil 2019);
  • De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal een jaar;
  • De opdrachtgever en de opdrachtnemer ondertekenen beiden de zelfstandigenverklaring;
  • De opdrachtnemer dient bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan.

Opdrachtgeversverklaring

Het plan is om een webmodule beschikbaar te stellen waarin de opdrachtgever van de ZZP’er een aantal vragen beantwoord. Aan de hand van de antwoorden kan vooraf worden uitgesloten dat er sprake is van een dienstbetrekking, de zogenaamde Opdrachtgeversverklaring.