Reactie kabinet op rapport van Remkes

Bouwen eenvoudiger onder stikstofgrens.

Het kabinet zal maatregelen nemen om de bouwsector tegemoet te komen bij de aanpak van stikstofuitstoot. Het terugdringen van de uitstoot zal wettelijk vastgelegd worden. Dit schrijft Minister Schouten in een reactie aan de Tweede Kamer op het onderzoek dat uitgevoerd is onder leiding van Johan Remkes.

De commissie (Adviescollege Stikstofproblematiek) heeft vorige week flinke kritiek geuit op de plannen van het kabinet. Deze waren niet ambitieus genoeg en leken te sterk op het eerdere plan. De plannen van vorig jaar zijn geschrapt door de Raad van State, dit creëerde een stop van economische- en bouwactiviteiten.

Tegemoetkoming bouw

De minister gaat de bouw tegemoetkomen door projecten vrij te stellen van een speciale natuurvergunning mits zij onder een bepaalde drempelwaarde blijven. Dit zou het proces voor bouwprojecten om toestemming te krijgen vereenvoudigen.

De commissie, onder leiding van Remkes, heeft zo’n drempelwaarde voorgesteld omdat de bouw relatief weinig stikstof uitstoot maar toch hard geraakt is toen de vergunningverlening stopgezet werd.

Wettelijk verplichten

Het kabinet zal, op advies van de commissie, het verminderen van stikstofuitstoot niet langer als een streven zien, maar als een verplichting. Remkes bekritiseerde de kabinetsplannen van april dit jaar omdat deze te vrijblijvend waren en niet juridisch onderbouwd konden worden.

Remkes benadrukte ook dat het verminderen van de stikstofuitstoot met 26 procent in 2030 onrealistisch is. Het zou volgens hem met 50 procent vermindert moeten worden. Minister Schouten benoemt dit niet in haar brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet denkt daarentegen wel dat de streefwaarde van 26 procent, mits vastgelegd in de wet, goedgekeurd zal worden door de rechter.

Kritiek van de oppositie

Enkele oppositiepartijen hebben al gereageerd dat de 26 procent streefwaarde niet genoeg is. GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren willen dat men alsnog gaat voor 50 procent.