Roep om aandacht voor ZZP’ers die over de grens wonen

Het CDA wil dat er deze maand nog een oplossing komt voor ZZP’ers die in Nederland werken, maar in de omringende landen wonen. Deze groep mensen vallen nu buiten de steunregeling van zowel de Duitse als de Nederlandse overheid.

Volgens het CDA zijn ongeveer 3500 zelfstandigen gedupeerd doordat zij wonen in België of Duitsland maar werkzaam zijn in Nederland. Een kamerlid vindt dat deze groep net zo veel recht heeft op steun als alle andere zelfstandigen. Er is momenteel nog geen oplossing voor deze ZZP’ers en zij kunnen dus ook geen steun aanvragen.

Het gaat niet alleen om zelfstandigen die in het buitenland wonen maar in Nederland werken, volgens het CDA zijn Duitse ZZP’ers die in Nederland actief zijn ook uitgesloten van de steunregeling daar. Daarom heeft het CDA een dringend verzoek ingediend bij het kabinet om met de buurlanden in overleg te gaan om tot een goede oplossing te komen voor de gedupeerde ZZP’ers.