Tozo verlengd maar met vermogenstoets

Het kabinet komt met een nieuw steunpakket om zelfstandigen en bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis, tegemoet te komen. Het steunpakket zal bestaan uit een verlenging van de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Er komt wel een extra restrictie bij: naast de partnertoets zal voor dit pakket ook een vermogenstoets gelden. Dit houdt in dat ZZP’ers met een bepaald bedrag aan eigen geld geen aanspraak meer kunnen maken op de steunregeling.

De exacte details van het nieuwe pakket zijn nog niet duidelijk. Wat wel vast staat is dat het derde pakket soberder dan de eerste twee zal zijn, maar de looptijd wel langer is. Het derde pakket zal namelijk vanaf 1 oktober tot 1 juli van 2021 van kracht zijn.

Minister Koolmees heeft onlangs gezegd dat de doelstelling van de steunpakketten het behoud van banen en bedrijven is. Als kanttekening gaf de minister wel aan dat het in veel gevallen niet mogelijk zal zijn, omdat we in een nieuwe “andere” fase zitten.

 

Percentages

Er is veelal discussie over de loonsteun, welke onderdeel is van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Bedrijven die beroep doen op de NOW moeten nu een omzetverlies van 20 procent hebben. Dit percentage zal waarschijnlijk verhoogd worden, wat betekent dat meer bedrijven zichzelf staande dienen te houden. Verschillende scenario’s met diverse percentages, oplopend tot 40 procent, worden momenteel bekeken.

Een dergelijke discussie is ook al gaande over het deel van het salaris van de betrokken werknemers wat op grond van de NOW-regeling door de overheid wordt betaalt. Momenteel ligt dat op maximaal 90 procent (wat in de praktijk overigens zelden wordt gehaald), mogelijk zal dit in stappen worden verlaagd.

De speciale steun voor flexwerkers (die niet voor WW of bijstand in aanmerking komen) zal gaan verdwijnen aangezien dit bedoeld was als eenmalige steun.

 

Ontevreden

De plannen zijn niet geheel naar tevredenheid van werkgevers en vakbonden. De voorzitter van de FNV heeft na overleg gezegd dat hij niet inziet waarom salarispercentages binnen de NOW-regeling afgebouwd moeten worden. Zijn argument is dat bedrijven ruime steun moeten krijgen om zo voldoende tijd vrij te maken om medewerkers om te scholen.

De voorman van VNO-NCW is ook nog niet helemaal gerust over de ontwikkelingen. Hij pleit voor een verlenging van de NOW-regeling met drie maanden zodat men in de tussentijd rustig kan nadenken over de periode erna.

 

Zelfstandigenaftrek en winstbelasting

Er wordt ook ruimschoots onderhandeld in verschillende samenstellingen (kabinet, fractievoorzitters van regeringspartijen en vertegenwoordigende organisaties) over de begroting van 2021.

Het kabinet trekt naar verluidt 20 miljard euro uit voor de komende vijf jaar om duurzame en innovatieve investeringen in de economie te doen.

De geplande verlaging van de winstbelasting zal naar alle waarschijnlijkheid niet door gaan. Daarbovenop komt nog dat de zelfstandigenaftrek voor kleine ondernemers in fases zal worden afgebouwd en er komt extra steun voor de cultuur sector.