Prinsjesdag 2020: wat verandert er voor jou als ZZP’er?

Afgelopen dinsdag 15 september jl. was het weer zover: Prinsjesdag 2020. De dag zelf zag er vanwege de corona crisis anders uit dan we gewend zijn, maar het doel bleef uiteraard hetzelfde. Namelijk het nieuwe werkjaar van de regering aftrappen met het presenteren van de kabinetsplannen en de miljoenennota. In dit artikel lees je de grootste veranderingen op fiscaal gebied voor ZZP’ers en ondernemers.

In het kort

De belangrijkste veranderingen voor jou als ZZP’er:

Voordelig effect

  • Verhoging vrijstelling belastingvrije voet eigen spaargeld: vrijstelling tot 50k of 100k voor partners en aanpassingen van de schijven
  • Verlaging belastingtarief eerste schijf inkomstenbelasting: tot €68.507 wordt het tarief 37,10% in plaats van 37,35%
  • Verlaging tarief vpb naar 15% en verruiming van de eerste schijf (alleen van toepassing als je een BV hebt): van 200k naar 245k in 2021 en 395k in 2022
  • Verhoging heffingskorting met 82 euro
  • Geen inkomstenbelasting over ontvangen coronasteun

Nadelig effect

  • Verlaging van de zelfstandigenaftrek met € 360 p/j van 2021 t/m 2027, met € 390 in 2029 en vervolgens met € 110 p/j om in 2036 uit te komen op een zelfstandigenaftrek van maximaal € 3.240 (dit is momenteel € 7.030)
  • Verhoging ZVW bijdrage van 5,45% naar 5,75%
We lichten alle veranderingen hieronder per onderdeel voor je toe.

Zelfstandigenaftrek

De meest opvallende maatregel is de versnelde verlaging van de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een grens waaronder ondernemers geen belasting hoeven te betalen over hun winst. Nu ligt deze waarde nog op €7.030 en oorspronkelijk zou dit met €250 euro per jaar worden verlaagd, maar de plannen zijn gewijzigd. Vanaf 2021 tot en met 2027 zal de zelfstandigenaftrek met €360 per jaar worden verlaagd. In 2028 vervolgens met €390, om dan in de jaren erna te zakken naar €110 euro per jaar totdat de grens in 2036 wordt behaald. Deze streefgrens is dat de zelfstandigenaftrek dan in totaal nog slechts €3.240 bedraagt.

Box 3 – Sparen en beleggen

De vrijstelling in box 3 zal van €31.000 naar €50.000 gaan en voor partners wordt dit €100.000. Daarnaast zal ook het tarief in deze box van 30 naar 31% gaan.

De schijven in box 3 zullen ook een verandering ondergaan;

Schijf 1 zal vanaf volgend jaar lopen van €0 tot €100.000
Schijf 2 van €100.000 tot €1 miljoen
En tenslotte schijf 3, die geldt voor alle bedragen boven de €1 miljoen

Inkomstenbelasting

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting zal dalen in 2021 voor ondernemers. Ondernemers met een inkomen tot €68.507 zullen vanaf dan geen 37,35% betalen, maar 37,10%. Voor alles wat boven dit bedrag valt geldt dan een tarief van 49,50%.

Verhoging van de heffingskorting

De algemene heffingskorting gaat in 2021 met € 82 omhoog. De heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

Vennootschapsbelasting

Als ZZP’er met een eenmanszaak is dit niet van belang, in het geval je een BV hebt wel:  het tarief van de vennootschapsbelasting zal worden verlaagd. Deze is in 2020 al verlaagd van 19 naar 16,5% en zal in 2021 nog verder worden verlaagd naar 15%. Het hoge tarief van 25% blijft ongewijzigd.

Naast de verlaging van het tarief zal ook de hoogte van de eerste schijf naar boven worden bijgesteld. In 2021 zal dit van €200.000 naar €245.000 gaan om vervolgens een jaar later naar €395.000 te gaan.

ZVW bijdrage

Als laatste grote maatregel zal voor ondernemers de bijdrage voor de ZVW (zorgverzekeringswet) inkomensafhankelijk stijgen per 2021. Dit was 5,45% en zal 5,75% worden.

Steuntoeslagen

Een groot pluspunt voor ondernemers, die door de coronacrisis beroep hebben moeten doen op de TOGS, TOZO en TVL, is dat men over de ontvangen bedragen geen inkomstenbelasting of premie volksverzekering hoeft te betalen. Daarnaast zullen deze tegemoetkomingen niet meetellen in de berekening van het inkomen voor alle toeslagen (denk aan zorg- en huurtoeslag).

Verschillende belangenorganisaties (ZZP en Ondernemers) hebben wisselend gereageerd op de bovenstaande maatregelen en zullen de komende tijd in gesprek gaan met Den Haag.