Verdere uitbreiding van de TVL voor Q2 2021

Onlangs heeft het demissionair kabinet besloten dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid voor het 2e kwartaal van dit jaar. Het subsidiepercentage stijgt van 85 naar 100%. De verwachting is dat ondernemers in de tweede helft van mei de subsidie kunnen aanvragen.

Sinds de start van de regeling in 2020 is het subsidiepercentage elk kwartaal verhoogd. In eerste instantie vergoedde de regeling 50% van de vaste lasten. Het kwartaal erna werd de hoogte van de TVL afhankelijk van je omzetverlies: bij 30% omzetverlies werden 50% van de vaste lasten vergoed, tot een maximum van 70% vergoeding bij 100% omzetverlies.

Bij de meest recente regeling (TVL Q1 2021) konden aanvragers 85% van de vaste lasten vergoed krijgen bij een omzetverlies van minimaal 30%. De vergoeding gaat in het tweede kwartaal van dit jaar dus omhoog naar 100%.

In plaats van dat wordt gekeken naar jouw werkelijke vaste lasten geldt voor de TVL dat de hoogte van de vaste lasten aan de hand van het branchegemiddelde worden bepaald. Dat wil zeggen, het gemiddeld aandeel van de vaste lasten in de omzet voor een branche. Dit aandeel is niet flexibel en gaat gepaard met de hoofdactiviteit van de ondernemer(s) in kwestie.

Hoogte van de subsidie

Midden- en kleine bedrijven (MKB), die aan de voorwaarden voldoen (klik hier voor de voorwaarden),

ontvangen minimaal 1.500 euro en maximaal 550.000 euro per kwartaal. Voor de niet-MKB bedrijven geldt een tegemoetkoming van maximaal 600.000 euro per kwartaal.

Naast het bovenstaande is er nog een extra opslag voor land- en tuinbouwbedrijven om planten en dieren in leven te houden. De hoogte van de opslag is 21% en komt bovenop de TVL, met een maximum van 225.000 euro voor de gehele coronaperiode in 2021.

Voor wie is de TVL aan te vragen?

Voor de periode Q2 van dit jaar is de TVL voor vrijwel alle bedrijven aan te vragen, mits de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van voor 15 maart 2020 is. Wel moet er minimaal 30% omzetverlies zijn in april tot en met juni 2021 vergeleken met diezelfde periode in 2019 en dienen de vaste lasten minimaal 1.500 euro per kwartaal te zijn.

Starters komen momenteel niet in aanmerking voor de TVL. Hier gaat de regering een aparte regeling voor opzetten, welke naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 beschikbaar wordt gesteld.