De Wet DBA

Op 2 februari 2016 is middels een stemming in de Eerste Kamer de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) aangenomen. De invoering van de wet heeft tot veel onrust en onvrede geleidt en Rutte III heeft besloten de wet te gaan vervangen. Totdat nieuwe wetgeving wordt ingevoerd zal de Belastingdienst derhalve geen boetes uitdelen of naheffingen opleggen als er ongewild fouten zijn gemaakt. Zulks met uitzondering van kwaadwillendheid.

De Wet DBA kort samengevat:

 • De Wet DBA is per 1 mei 2016 van kracht en met de invoering van de Wet DBA is de VAR verklaring vervangen door een systematiek van modelovereenkomsten.
 • Met het (juist) toepassen deze overeenkomsten wordt bewerkstelligd dat er geen sprake is van een dienstverband tussen opdrachtgever en ZZP’er;
 • De Belastingdienst biedt op haar website goedgekeurde modelovereenkomsten aan. Daarnaast hebben individuele opdrachtgevers en ZZP’ers modelovereenkomsten ter goedkeuring aan de Belastingdienst kunnen voorleggen;
 • Bij de invoering van de Wet DBA goldt een overgangsjaar. Destijds was de intentie dat de Belastingdienst tot juli 2018 wel toezicht zou houden maar geen actieve handhavingsmaatregelen nemen.
 • Door de onrust die bij opdrachtgevers van ZZP’ers ontstond, is die overgangsperiode een aantal keer verlengd;
 • Met de plannen van het nieuwe kabinet zal de Wet DBA volledig worden vervangen. Handhavingsmaatregelen (opleggen van naheffingen en eventuele boetes) blijven tot invoering van de nieuwe wetgeving – met uitzondering van gevallen van opzet en kwaadwillendheid – uit.
 • De planning van het kabinet was aanvankelijk om nieuwe wetgeving per 1 januari 2019 in te voeren maar door bezwaren van de Europese commissie tegen onderdelen van die nieuwe wetgeving, is de streefdatum aanvankelijk naar 1 januari 2020 en uiteindelijk naar 1 januari 2021 verzet;
 • Inmiddels is per 11 januari een pilot gestart met de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties (WAB), die methodiek van modelovereenkomsten zou moeten vervangen en is handhaving op de Wet DBA tot nader bericht uitgesteld;
 • In ieder geval tot die tijd hoeft u zich als opdrachtgever, mits u correct handelt,  geen zorgen te maken over eventuele naheffingen of boetes.
 • Uiteraard blijft het – ook tijdens de pilotfase WAB – verstandig conform de Wet DBA te werken; de wet is immers wel gewoon van kracht.
 • Meer over de WAB leest u hier

Meer informatie


Voor opdrachtgevers

Bovenstaande informatie is een kernachtige weergave van de Wet DBA. Om conform de Wet DBA te werken en ieder risico uit te sluiten, dient u of uw uw tussenpersoon dus met goedgekeurde modelovereenkomsten te werken, een volledig en correct dossier op te bouwen en ervoor te zorgen dat de feitelijke omstandigheden overeenstemmen met hetgeen in de overeenkomst wordt weergegeven.
Meer over DBA proof werken als opdrachtgever

Voor ZZP’ers

Kort samengevat dien jij samen met jouw opdrachtgever of tussenpersoon dus met goedgekeurde modelovereenkomsten te werken, een volledig en correct dossier op te bouwen en ervoor te zorgen dat de feitelijke omstandigheden overeenstemmen met de overeenkomst.

Regiebouw werkt 100% DBA proof

Wij hebben onze werkwijze, voorwaarden en overeenkomsten volledig afgestemd op de Wet DBA en werken sinds de invoering van de nieuwe wetgeving volledig in lijn met de wetgeving. De geaccrediteerde certificeringsorganisatie Bureau Cicero heeft ons geïnspecteerd en gecertificeerd voor het NBBU-kwaliteitskeurmerk, voor het behalen waarvan het werken conform de Wet DBA een belangrijk criterium is.

De modelovereenkomst van Regiebouw

Regiebouw heeft een eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, bij de Belastingdienst is deze geregistreerd onder nummer 9072021792010 . Door de invoering van de Wet DBA voor opdrachtgevers en ZZP’ers is het belangrijk dat zij kunnen aantonen dat er geen sprake is van een dienstverband. De toepassing van een goedgekeurde modelovereenkomst, zoals die van Regiebouw, is daarin cruciaal.