Eerste noodloketten voor ZZP’ers vandaag open

De loketten waar ZZP’ers een aanvraag voor bijstand kunnen doen als ze door de Coronacrisis inkomensverlies hebben geleden, zijn vandaag in de grote steden geopend. Dit meldde Pieter Heijkoop van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag in de Volkskrant. Kleine gemeenten volgen waarschijnlijk later deze week.

Dat de eerste loketten al worden geopend, wil helaas nog niet zeggen dat de regeling al uitgewerkt is. Dit zal nog enkele weken duren en kan niet worden versneld aldus de VNG. Echter, gemeenten worden momenteel al overspoeld met bijstandsaanvragen van ZZP’ers waarvan hun inkomen in korte tijd vrijwel geheel is weggevallen. De tijd die nog nodig is om de regeling uit te werken, heeft deze groep ZZP’ers niet.

Daarom worden de aanvragen van deze groep ZZP’ers volgende week al beoordeeld op basis van de nieuwe (minder strenge) criteria. Er hoeft alleen een een vragenlijst ingevuld te worden en wanneer aan de eisen is voldaan, kunnen er alvast voorschotten worden toegekend. Volgens de VNG gaan de eerste loketten maandag in Amsterdam en Rotterdam open en wordt er in Utrecht, Den Haag en de Drechtsteden hard aan gewerkt om ook na het weekend de vele binnengekomen aanvragen te gaan verwerken.