Maatregelen tegen Corona op de bouwplaats

zzp maatregelen tegen Corona op de bouwplaats
27 mrt 2020 – Er is een akkoord bereikt tussen het kabinet, brancheorganisaties en vakbonden over veiligheidsmaatregelen tegen corona op bouwplaatsen. Het uitgangspunt is dat er doorgewerkt kan worden in de bouw, techniek en gww omdat de maatschappelijke en economische belangen te groot zijn om projecten stil te leggen.

Tijdens een telefonisch overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken en Milieu en Wonen en Bouwend Nederland en Techniek Nederland is een akkoord bereikt over een nieuw protocol in de bouw. Kort samengevat zijn de volgende maatregelen en voorschriften afgesproken:

  • Er komt een helpdesk waar bouwvakkers hun zorgen of klachten kunnen uiten
  • Op iedere bouwplaats wordt een toezichthouder aangewezen die controleert of er voldoende afstand wordt gehouden en of er goed wordt schoongemaakt
  • Ga zoveel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats
  • Werk in kleine teams
  • Hou minimaal 1,5 meter afstand van elkaar

Ministers Van Veldhoven en Knops vinden het protocol ‘een mooie eerste stap’. Ze blijven in contact met de bouwsector om er zorg voor te dragen dat er ‘veilig kan worden doorgewerkt’.

Lees hier meer over het protocol